ชวนชม/Desert Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์: Adenium spp. and hybrid
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี
ความสูง: 1 – 2 เมตร
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำและมีน้ำยางสีขาว ลำต้นเรียบ เปลือกบางสีเขียวอมน้ำตาล เมื่ออายุมากขึ้นจะมีขนาดใหญ่
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ปลายมนหรือหยักเว้า โคนใบสอบใบสีเขียว มีเส้นกลางใบสีขาว แผ่นใบหนาแข็งเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกบริเวณปลายกิ่งกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก ร่วงง่าย ปัจจุบันมีลูกผสมมากมาย ที่มีทั้งกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อนหลายสี ทั้งสีขาว ขาวอมชมพู ชมพู แดง และม่วง
ผล: ฝักคู่ รูปทรงกระบอกเรียวยาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกแนวเดียว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ปลายเมล็ดทั้งสองด้านมีขนยาวสีขาวเพื่อช่วยกระจายพันธุ์
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ และเสียบยอด
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกกระถางเพื่อทำบอนไซ หรือปลูกประดับสวน  เชื่อกันว่าจะช่วยให้เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่นิยมชมชอบ