พวงแสด

พวงแสด
พวงแสด

พวงแสดเครือ/พวงแสดเถา/Fire Cracker Vine/Flame Flower/Flame Vine/Orange Trumpet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pyrostegia venusta Miers
วงศ์: Bignoniaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง อายุหลายปี
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 3 – 7 เมตรโดยใช้มือพันเลื้อยเกาะ
ใบ: ใบประกอบ 3 ใบย่อยออกสลับ รูปไข่ กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียว
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อย 10 – 30 ดอก กลีบดอกสีส้มอมเหลือง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบและม้วนงอไปด้านหลัง ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม
ผล: ฝักรูปขอบขนาน สีน้ำตาล
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
สภาพแวดล้อม: หากปลูกในที่มีอากาศเย็นจะดอกดก
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง