จั๋งญี่ปุ่นด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated) ประเภท: ปาล์มแตกกอ กลายพันธุ์จากจั๋งญี่ปุ่น ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 30 – 80 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ มีก้านและใบย่อยเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลือง มีขนาดแถบและความด่างเด่นชัดแตกต่างกัน หากใบด่างทั้งหมดจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเหี่ยวแห้งไป ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะลักษณะด่างเปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งยังไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางสำหรับวางในที่ร่มรำไร

จั๋งญี่ปุ่น

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2.5 เซนติเมตร ตามลำต้นมีเส้นใยหยาบ ๆ สีน้ำตาลเข้มคลุมอยู่บาง ๆ ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด:ตลอดวันถึงรำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด […]