จั๋งญี่ปุ่น

Bamboo Palm/Lady Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2.5 เซนติเมตร ตามลำต้นมีเส้นใยหยาบ ๆ สีน้ำตาลเข้มคลุมอยู่บาง ๆ
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด:ตลอดวันถึงรำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด หากเพาะเมล็ดต้องใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงในที่กลางแจ้งและร่มรำไร ชื่อสกุล “Rhapis” มาจากภาษากรีกคำว่า “rhaphis” หมายถึงเข็ม อธิบายถึงลักษณะใบย่อยที่เรียวยาว