ปาล์มเฮนรี่

Henry Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pelagodoxa henryana Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร
ใบ: ใบเดี่ยว ขอบใบจักตื้น แผ่นใบกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ปลายใบจักเว้าเป็นสองแฉก ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร
ช่อดอก:ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร
ผล: ผลรวม ขนาดใหญ่ถึง 6 เซนติเมตร มีเปลือกแข็งคล้ายเนื้อไม้แตกเป็นสะเก็ด เมื่อสุกสีน้ำตาล
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลานาน 6 – 8 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ควรปลูกในบริเวณที่ไม่มีลมพัดแรง แผ่นใบจะได้ไม่แตก