จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp.
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ช่อดอก: มักไม่พบช่อดอก
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือที่มีแสงรำไร ผู้นำจั๋งชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกคืออาจารย์สุรัตน์ วัณโณ แห่งบ้านก้ามปู