ดาทูรา

ลำโพงฝรั่ง/Datura/Angel’s Trumpet/Brazil’s White Angel Trumpet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl
วงศ์: Solanaceae
ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี
ลำต้น: สูง 3-5 เมตร
ใบ: ใบรูปไข่ แผ่นใบใหญ่สีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกออกที่ปลายยอด กลีบดอกรูปแตร โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวถึง 25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 15 เซนติเมตร ดอกห้อยลง สีขาว มีกลิ่นหอม ปัจจุบันมีลูกผสมที่ให้สีดอกหลายสี ทั้งสีขาวอมเขียว เหลือง ชมพู ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลทรงกลม มีหนามแหลมรอบผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน ทนร้อน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง เป็นไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงในเมืองไทยมานานกว่า 50 ปี
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดแถบตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Datura suaveolens ปัจจุบันกลายเป็นชื่อพ้อง โดยชื่อระบุชนิดแปลว่า มีกลิ่นหอม ดังลักษณะดอก