แคลิฟอร์เนียป็อปปี้

California Poppy/Cup of Gold/Golden Poppy/California Sunlight
ชื่อวิทยาศาสตร์: Eschscholzia californica Cham.
วงศ์: Papaveraceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 30-60 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม
ใบ
: ใบมีขอบหยักเว้าลึกแตกแขนงเป็นฝอย ปลายใบมีจุดสีแดง ใบสีเขียวอมเทา มีนวลจับทั่วใบ
ดอก: ดอกเดี่ยว มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 5-7 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อนเกยกันเป็นรูปถ้วย ขอบกลีบเรียบหรือย่น มีสีขาว ครีม เหลือง ชมพูอมส้ม ส้ม (พบบ่อย) แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ก้านดอกยาว 15-30 เซนติเมตร ทยอยออกดอกนานพอสมควร
ผล: ฝักรูปกลม ปลายมีจะงอยแหลม เมล็ดขนาดใหญ่
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปลูกไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์มาก ระบายน้ำดี ถ้าดินสมบูรณ์มากจะทำให้ใบดก แต่ออกดอกน้อย
แสงแดด:
แสงแดดจัดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปลูกเมล็ดลงในแปลงได้เลยหรือเพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ วางภาชนะเพาะในที่มืดสนิท
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง ไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในรัฐแคลิฟอร์เนียถึงรัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกา ยุโรป แคลิฟอร์เนียป็อปปี้เป็นดอกไม้ประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย และดอกป็อปปี้สีส้มยังเป็นสัญลักษณ์ของความเลอเลิศอีกด้วย