หญ้ากำมะหยี่

Acuate
l.mollis02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lagascea mollis Cav.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 60-80 เซนติเมตร
ลำต้น
: เจริญเป็นพุ่ม แผ่กว้าง ลำต้นและกิ่งก้านมีขนสั้น
ใบ: รูปไข่แกมใบหอก ปลายเรียวแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น สีเขียวเทา ใต้ใบมีขนมาก ขนาด 1-3 x 3-7 เซนติเมตร
ดอก: เป็นช่อกลม มีใบรองรับช่อดอก 2-3 ชั้น ดอกย่อยสีขาวมี 5 กลีบ โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ที่รกร้าง พบมาทางภาคกลาง ภาคเหนือและภาคอิสาน