รองเท้านารีดอยตุง ‘สังวาลย์’

ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer ‘Sangwan NO.1’ AM/RHT
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้กึ่งรากอากาศ เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ใบ: เดี่ยว ออกเรียงสลับทั้งสองข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 7 – 12 เซนติเมตร แผ่นใบเรียวยาว สีเขียวเข้ม ปลายแยกออกเป็นสองแฉก โคนใบมีจุดประสีแดงอมน้ำตาล
ดอก: ก้านดอกสีน้ำตาลเข้มชูขึ้นมาเหนือใบ ยาว 12 -15 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 1 ดอก ดอกบานขนาดประมาณ 7 เซนติเมตร สีชมพูสด กระเป๋าสีน้ำตาลอมแดง กลีบบนกว้างแผ่ตึง ออกดอกเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หากปลูกเลี้ยงในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูงจะเลี้ยงง่าย
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดในประเทศพม่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำมาปลูกเลี้ยงและคัดเลือกพันธุ์จนได้ต้นที่มีลักษณะพิเศษ คือ หลังคากว้าง สีจัด และมีฟอร์มกลม สมมาตรสวยงาม ถือเป็นรองเท้านารีดอยตุงที่สวยที่สุดต้นหนึ่ง ได้รับรางวัลเกียรตินิยมจากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยฯ ทางโครงการพัฒนาดอยตุงฯจึงจดทะเบียนตั้งชื่อว่า “ สังวาลย์ ” ตามพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี