หีบไม้งาม

หีบไม้งาม
หีบไม้งาม

นาทัลพลัม/Boxwood beauty/Natal plum
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.
วงศ์: APOCYNACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มรอเลื้อยขนาดเล็ก
ความสูง: 0.3-0.5 ม. เมื่ออายุมากขึ้นอาจสูงได้ถึง 2 ม.
ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ลำต้นและกิ่งก้านมีหนามปลายแหลมแยกเป็น 2 แฉก ยาวได้ถึง 3 ซม. ออกตามข้อ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉากซ้อนกันถี่ รูปไข่เกือบกลม ปลายใบมนมีติ่งหนามสั้น โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา แข็ง สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ดอกเดี่ยวหรือช่อกระจุกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อละ 1-3 ดอก กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก ดอกสีขาวกลิ่นหอมตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลมแป้น เมื่อสุกสีแดงปนดำ มี 6-10 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ดร.ปิฏฐะ บุนนาค เป็นผู้นำพันธุ์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรก
ใช้ปลูกประดับสวนหิน ริมน้ำตก ลำธาร ในสวนหย่อม หรือปลูกเป็นแนวรั้ว