ว่านสบู่เหล็ก

ว่านสามพันตึง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Xanthosoma nigrum (Vell.) Mansf.
วงศ์: Araceae
ประเภท
: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: สูงประมาณ 2 เมตร มีลำต้นใต้ดินคล้ายเผือก แตกหน่อและไหลสั้นๆ รอบต้นแม่จำนวนมาก 
ใบ
: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวกว่า 15 เซนติเมตร โคนใบเงี่ยงลูกศร ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา สีเขียวคล้ำ เห็นเส้นใบสีเขียวเทา และมีนวลปกคลุม ใต้ใบสีเขียวเทา ก้านใบกลม สีม่วงคล้ำ
ดอก:
ช่อดอกออกที่ซอกใบแบบช่อเชิงลดมีกาบ ใบประดับรองรับช่อดอกสีเขียวอมม่วง ตอนบนสีขาว ปลีดอกสีขาวนวล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดครึ่งวันถึงตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกหน่อ แยกไหล
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับ เชื่อว่าเป็นว่านทางคงกระพันชาตรี หากใครกินจะทำให้ฟันแทงไม่เข้า ทนไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เคี้ยวแก้วเคี้ยวชามไม่บาดปาก