คริสตินา

คริสตินา
คริสตินา

Australian Rose Apple/Brush Cherry/Creek Lily Pilly/Creek Satinash
ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland
วงศ์: MYRTACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่
ความสูง: 2-5 ม.
ลำต้น: สีน้ำตาลอ่อน
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบอ่อนสีแดงเป็นมัน
ดอก: สีขาว ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ออกดอกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
ผล: ยาวรี ขนาด 2 ซม. สีแดงคล้ายชมพู่
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ควรตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ เพื่อให้ต้นแตกยอดอ่อนสีแดง เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกเป็นกลุ่ม