พริมูลา/Primula

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Primula pruhonicensis Hybrids
วงศ์ : Primulaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง 20-30 เซนติเมตร ทรงพุ่มกะทัดรัด
ใบ : ออกเป็นกระจุกรอบโคนต้น รูปกลมถึงรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลางใบ 5-8 เซนติเมตร ขอบใบหยักและบิดเป็นคลื่น โคนใบเว้า
ดอก : ออกเป็นช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-5 เซนติเมตร ดอกชั้นเดียว กลีบดอกรูปหัวใจ 5 – 6 กลีบ ดอกสีขาว ชมพู ส้ม น้ำเงิน และม่วง
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : รำไร
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : มาก
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ด หลังเพาะ 2-3 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง