ลิ้นมังกร พิงกุยคูลา

Queen of Sansevieria
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sansevieria pinguicula P.R.O.Bally
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 25 – 30 เซนติเมตร
ใบ: ค่อนข้างกลม ออกเวียนสลับ รูปแถบกว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 12 – 30 เซนติเมตร ปลายใบเรียวเป็นหนามแหลม ขอบใบขลิบสีน้ำตาล แผ่นใบแข็งงุ้มงอขึ้นเป็นร่องที่กลางใบ สีเขียวเทา มีนวลสีขาวปกคลุมเป็นช่วง ๆ
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อแยกแขนง ชูสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่จะแตกไหลที่โคนต้น
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ชื่อระบุชนิด pinguicula มาจากภาษาละตินว่า pinguis หมายถึง อวบอ้วน ซึ่งสื่อถึงลักษณะใบ