หยาดน้ำค้าง

จอกบ่วาย
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Drosera burmannii Vahl.
วงศ์: Droseraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช/พืชกินแมลง
ใบ: ออกรอบๆ ลำต้น เรียงซ้อนชิดกัน 2-4 ชั้นเป็นวงกลม ขนาด 1-3 เซนติเมตร ใบรูปช้อนหรือรูปไข่กลับ ปลายมน สีเขียวอ่อนปนแดง ผิวด้านบนและขอบใบมีขนยาวสีแดง ปลายขนมีหยดน้ำเหนียวใส
ดอก: ก้านช่อดอกชูสูงขึ้น ยาว 5-20 เซนติเมตร มีดอกเล็กๆ เรียงเป็นแถวเดียวที่ปลายก้าน มีกลีบเลี้ยงสีเขียวปนน้ำตาลแดง และกลีบดอกสีขาวถึงชมพูจางๆ อย่างละ 5 กลีบ
ผล: กลม เล็ก
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน:ทราย
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามทุ่งหญ้าโล่งที่เป็นดินทรายและชื้นแฉะ เป็นสมุนไพร ต้น รสขม ชาวจีนใช้ทำยาแก้บิด แก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ แก้ไข้มาลาเรีย หรือใช้ทาถูนวดภายนอก หยดน้ำเหนียวใสที่ปลายขนบนใบมีไว้เพื่อดักแมลง เมื่อแมลงมาติดขนจะขดม้วนลงเพื่อกดแมลงไว้แล้วปล่อยน้ำย่อยออกมา