เศรษฐีก้านทอง

เศรษฐีก้านทอง
เศรษฐีก้านทอง

Fire Flash/Fire Glory/Leone Lily/Mandarin Plant/Sierra/Tangerine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum filipendulum Baker ssp. amaniense (Engl.) Nordal & A.D. Poulsen
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 45-60 เซนติเมตร เจริญเป็นกอ
ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปใบหอกกว้าง 5 – 10 เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน ปลายใบแหลม ก้านใบและเส้นก้านใบสีส้ม
ดอก:ออกเป็นช่อตรงกลางต้น ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว
ผล:สีเขียวมี 3 พูเมล็ดเล็กและแบนสีดำ ภายในมีเมล็ดเล็กๆ สีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน:ดินร่วนปนทราย
แสงแดด:ครึ่งวันเช้า
น้ำ:ปานกลาง
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง