ปาล์มสะดือเขียว

Broom Thatch/Thatch Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Thrinax parviflora Sw. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร เมื่อต้นยังเล็กมีแผ่นใยห่อคลุมลำต้น ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1 เมตร สะดือนูนเด่นสีเขียว ขอบใบแข็ง ก้านใบแข็ง ยาว 1 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อใหญ่แผ่กระจาย สีเขียวนวล ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีขาว ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวันถึงรำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]

จั๋งแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis sp. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 15 – 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ มีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอก: มักไม่พบช่อดอก ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในห้องหรือที่มีแสงรำไร ผู้นำจั๋งชนิดนี้มาปลูกในเมืองไทยเป็นคนแรกคืออาจารย์สุรัตน์ วัณโณ แห่งบ้านก้ามปู

จั๋งญี่ปุ่น

Bamboo Palm/Lady Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 3 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2.5 เซนติเมตร ตามลำต้นมีเส้นใยหยาบ ๆ สีน้ำตาลเข้มคลุมอยู่บาง ๆ ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 0.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด:ตลอดวันถึงรำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ เพราะไม่ค่อยติดเมล็ด […]

ปาล์มพัด

ปาล์มมงกุฎ Fiji Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Pritchardia pacifica Seem & H.Wendl. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 30 เซนติเมตร มีนวลสีขาวปกคลุม ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าตื้นและพับจีบ แผ่นใบขนาด 1 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ช่อแผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา […]

ปาล์มยะวา

ปาล์มชวา, Anahaw Palm, Footstool Palm, Round-leaf Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.30 – 1 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกไม่ถึงครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 1.50 เมตร มีหนามแข็งที่ขอบก้าน ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างก้านใบ ยาว 2 เมตร ผล:กลม ขนาด 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีส้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: […]

ปาล์มแว็กซ์

Carnauba/Carnauba Wax Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 40 เซนติเมตร ลำต้นเรียบ ปัจจุบันมี 2 พันธุ์ คือ ปาล์มแว็กซ์อ้วน และ ปาล์มแว็กซ์ผอม ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกลม ขนาด 1 เมตร หนาและแข็ง ผิวใบทั้งสองด้านมีนวลมาก สีขาวเด่นชัด ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบใบมีหนาม ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: กลม […]

ปาล์มอ้ายหมี

Cuban Petticoat Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Copernicia macroglossa H.Wendl. ex Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 5 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 40 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึก ไม่มีก้านใบ กาบใบแผ่คลุมรอบคอ ใบแห้งติดแน่นที่ลำต้น และหลุดร่วงเองเมื่อต้นสูงกว่า 5 เมตร ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ห้อยโค้งลงจากพุ่มใบ ยาว 2.50 เมตร ผล:กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน […]

ปาล์มเคราฤาษี

Mat Palm, Old Man Palm, Thatch Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccothrinax crinita Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 10 – 15 เซนติเมตร มีเส้นใยยาวสีน้ำตาลคลุมลำต้น ใบ:รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกลมกว้าง 1 เมตร ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามเล็ก ดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 70 – 80 เซนติเมตร ผล: กลม ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: […]

ปาล์มชาแมรอปส์

European Fan Palm/Mediterranean Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaerops humilis L. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร มีเส้นใยติดแน่นที่โคนกาบใบ ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ ขนาด 80 เซนติเมตร หลังใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ดอก: ช่อดอก มีทั้งช่อดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียว ช่อดอกสั้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1- 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ทนอากาศเย็นได้ดี […]

บราเฮีย

Blue Hesper Palm/Mexican Blue Palm/Sweet Brahea Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Brahea armata S.Wats. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: 1 – 4 เมตร สูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร มีข้อถี่ ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกเกือบถึงสะดือ แผ่กว้าง 1 เมตร ใบสีฟ้าหรือสีเขียวอมน้ำเงิน ก้านใบยาว 1 เมตร ขอบก้านมีหนาม ช่อดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 เมตร ผล: กลมรี ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ […]

ช้างร้องไห้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Borassodendron machadonis Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: 1 – 4 เมตร สามารถสูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 40 เซนติเมตร พุ่มใบแน่นทึบ ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกเกือบถึงสะดือ แผ่กว้าง 2 – 3 เมตร ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ สีขาวอมชมพู และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล: ค่อนข้างกลม มี 3 พู ขนาด 10 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงอมน้ำตาล อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์สูง แสงแดด: รำไร ในขณะที่ต้นยังเล็ก เมื่อต้นมีขนาดใหญ่สามารถนำไปปลูกกลางแจ้งได้ ขยายพันธุ์: […]

เปาโรตีส

Everglades Palm, Paurotis Palm, Silver Saw Palmetto ชื่อวิทยาศาสตร์: Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H.Wendl. ex Becc.) ประเภท: ปาล์ม ทรงพุ่ม: แตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร แต่ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีแผ่นใยคลุมและทางใบแห้งติดแน่น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกางเกือบครึ่งวงกลม กว้าง 80 เซนติเมตร  ใต้ใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามที่ขอบก้าน ดอก: ดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อระหว่างกาบใบ ยาว 1.20 เมตร ผล: กลม ขนาด 1.2 […]