ปาล์มเคราฤาษี

Mat Palm, Old Man Palm, Thatch Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccothrinax crinita Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 4 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 10 – 15 เซนติเมตร มีเส้นใยยาวสีน้ำตาลคลุมลำต้น
ใบ:รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกเกือบถึงสะดือ แผ่นใบกลมกว้าง 1 เมตร ก้านใบยาว 1 เมตร และมีหนามเล็ก
ดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 70 – 80 เซนติเมตร
ผล: กลม ขนาด 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วง
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ใช้เวลา 5 – 6 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ตอนที่ต้นยังเล็กเหมาะปลูกเป็นไม้กระถางลงแปลง เมื่อต้นโตขึ้นควรย้ายปลูกลงแปลง ชื่อสกุล “Coccothrinax” มาจากภาษากรีกว่า “kokkos” หมายถึงเมล็ด และ “thrinax”หมายถึงส่วนที่เรียวแหลมคล้ายส้อม 3 ซี่สื่อถึงลักษณะปลายใบที่เรียวแหลมนั่นเอง