รวม ‘แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง’ น่าอยู่ทุกหลัง

เสน่ห์ของ ‘แบบบ้านไทยใต้ถุนสูง’ ที่ใครๆก็หลงใหลได้แก่ความเรียบง่ายของการตกแต่งที่ใช้ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบทั้งแดด ลม และการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ช่วยให้บรรยากาศยิ่งรู้สึกผ่อนคลาย

Applicable House บ้านแสนรักของครอบครัวธนุคคามิน

ฉันเพิ่งอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องการคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) จาก www.novabizz.com ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนบอกไว้ว่า การคิดเชิงประยุกต์มีบทบาทต่อความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการนำบางสิ่งมาปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อม ฉันชอบแนวคิดนี้ เพราะทำให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ และเมื่อได้มาเยี่ยมบ้านแสนรักหลังนี้ก็ทำให้ฉันเห็นภาพของแนวคิดดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น           การคิดเชิงประยุกต์ของครอบครัวนี้ หากเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือ การนำของเก่าที่มีอยู่มาปรับใช้ให้กลมกลืนกับของใหม่นั่นเอง เพราะเรือนหอของคุณฤทธิ์ – บุญญฤทธิ์ อรุณรัตนากุล มัณฑนากร บริษัทบ้านธนูศร จำกัด และ คุณทราย – พิมพ์วรัตม์ธนุคคามิน เจ้าของแบรนด์รองเท้า Headoverheels ซึ่งสร้างเป็นบ้านปูนขนาดสองชั้นนั้นเด่นด้วยองค์-ประกอบต่างๆ ที่มาจากไม้เก่าเหลือใช้ ให้อารมณ์ ไทยๆ           บ้านนี้ปลูกสร้างในพื้นที่เดียวกับบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณทราย คุณหิรัณย์เศรษฐ ธนุคคามิน คุณพ่อคุณทรายและเจ้าของบริษัทบ้านธนูศร จำกัดซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้วย เริ่มลงมือ สร้างบ้านหลังนี้เมื่อปี 2551 ผ่านไปสามปี คุณฤทธิ์และคุณทรายจึงแต่งงานกัน และคุณฤทธิ์ก็ย้าย เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านหลังนี้ […]