บ้านและสวน | EP.6

“บ้าน ขาว ดำ” เจ้าของ คุณสุเมธ ออศิริวิกรณ์ ออกแบบ คุณปวัน ฤทธิพงศ์ บริษัท RAD Design Studios “ใจข้างบ้าน” ออกแบบ คุณศักดิ์ – คุณ ลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ช่วงมุมใหม่ “BOONMA CAFÉ” ออกแบบ SHER MAKER ช่วงสรรหา “BAUEN by SCG” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.5

“บ้าน บ้าน” เจ้าของ คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects ตกแต่งภายใน คุณรังสรรค์ นราธัศจรรย์ บริษัท NIIQ “สวนรวมความชอบ” เจ้าของ คุณชนากานต์ – คุณชวิน พิทัก์ธีระธรรม ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ บริษัท Pergolar จำกัด ช่วงมุมใหม่ “ป่าก์ คาเฟ่” เจ้าของและออกแบบ คุณเอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม HEADMAN architect ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.4

“ปิด เพื่อ เปิด” เจ้าของ Gems Heritage Co., Ltd. ออกแบบ บริษัท Archive Studio วิศวกร คุณวชิรกรณ์ เสนาวัง ผู้รับเหมา Thinnakrit House Co., Ltd. ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน คุณธนกฤต ศรีหุ้น “นิทาน Café” เจ้าของ คุณปรัชญา – คุณศิวาพร สิงห์โต ออกแบบ คุณศุภกิจ มีลาภ Sukyen Garden ช่วงมุมใหม่ “STEEL CITY” ช่วงสรรหา “BEGER” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.3

ช่วงบ้านและช่วงสวน “คุณค่าที่ควรครอบคลอง” เจ้าของ      คุณนิชา ศรศึก สถาปนิก    คุณพวัสส์ อธิศิริอริยกุล มัณฑนากร คุณชินภานุ อธิชาธนบดี “เราเล็ก ..(ภู)เขาใหญ่” เจ้าของ   นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ออกแบบ คุณคุณโรจนินทร์ มิลินธนาสิทธิ์ “บ้านรักสงบ” เจ้าของ    คุณนพดล ศรีเกียรติขจร ออกแบบ คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects “บ้านใจดี” เจ้าของและออกแบบ คุณณรงค์วิทย์ อารีมิตร Architect 49 limited “สวนของดิน” เจ้าของ    คุณอังสุมาลิน คำภักดี ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape “ธรรมชาติติดบ้าน” เจ้าของ    คุณเกวลิน สุขุมานุกูล ออกแบบ คุณอัศนัย แก่นจันทร์ บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป […]

บ้านและสวน | EP.2

ติดตามรายการ “บ้านและสวน”  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.1

ช่วงบ้าน “บ้านชมดอย” ออกแบบ คุณศิริศักดิ์ ธรรมศิริ Death by Arch ช่วงบ้าน “บ้านสุขเสมอดอย” เจ้าของ  คุณณวริศ รักกุลชรมย์ – อรรฆย์ วิริยะกิจจานุรักษ์ ออกแบบ คุณณัฐพล จันทรวงศ์ สำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์ ช่วงบ้าน “หลงรัก(บ้าน)เชียงใหม่” เจ้าของ   คุณพอล วัลเลอร์ – คุณธัญชนก สุวรรณชัย ออกแบบ คุณมาร์คูส โรเซลีบ Chiangmai Life Construction ช่วงบ้าน “บ้าน(เมือง)นอกตีนดอย” เจ้าของ   คุณไฉไล โกมารกุล ณ นคร ออกแบบ คุณรุ่งโรจน์ บุญเจริญ ช่วงสวน “หอมกลิ่นโรสแมรี่” เจ้าของและออกแบบ คุณธนพร ไฮนซ์ ช่วงสวน “ป่าในจินตนาการ” เจ้าของ    คุณเตชินท์ จันทร์วาววาม ออกแบบ  […]

บ้านและสวน | EP.37

บ้านและสวน “ความทรงจำ 2563” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV  

บ้านและสวน | EP.36

ช่วงบ้าน “สุข ยืน ยาว” ออกแบบ คุณวาริส เย็นใจ บริษัท VYN Studio ช่วงบ้าน “บ้านบุณยัษฐิติ” เจ้าของ ครอบครัวบุณยัษฐิติ บูรณะการก่อสร้าง บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ผู้รับเหมา คุณภูมิศักดิ์ ศิระวงศ์ประเสริฐ วิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงาน อาจารย์ชาตรี งามเสงี่ยม พิพิธภัณฑ์และจัดแสดง อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ช่วงสรรหา “ULTIMATE” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.35

ช่วงบ้าน “บ้านทำ-มะ-ดา” เจ้าของ คุณสายันต์ ทิพย์แสง - คุณอารมณ์ วิรัชศิลป์ ออกแบบ คุณประกิจ  กัณหา บริษัท Studio Miti ตกแต่งภายใน บริษัทเอเดค  อินทีเรียส์  จำกัด ช่วงสวน “เส้นสายธรรมชาติ” เจ้าของ ดร.นรินทร์ กาบบัวทอง – พญ.นภัทร ภูมิรัตน ออกแบบ คุณทิวา อ่อนสุวรรณ Ayothaya Landscape ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.34

ช่วงบ้าน “บ้านครอบครัว” เจ้าของ ครอบครัวธันยเกียรติ์ ออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัท GREYSPACE จำกัด ตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม บริษัท Phiil design studio จำกัด ช่วงสวน “ป่าในจินตนาการ” เจ้าของ คุณรุ่งวิกรัย อภัยรัตน์ – ชนัญญา บุนนาค ออกแบบ คุณฐาปนิต โชติกเสถียร Murraya Garden ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.33

ช่วงบ้าน “บ้านสุขใจดี” เจ้าของ คุณวิชิต สัจจะธรรมรัตน์ ออกแบบ คุณคำรน สุทธิ บริษัท Eco Architect ช่วงนอกบ้าน “Owl Poshtel” เจ้าของ คุณเตชินท์ จันทร์วาววาม ออกแบบ คุณภานุพล ศีลแดนจันทร์ บริษัท PAA ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.32

ช่วงบ้าน “บ้านรักสงบ” เจ้าของ คุณนพดล ศรีเกียรติขจร ออกแบบ คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects ช่วงสวน “ความร่มรื่นไม่ได้อยู่ที่ขนาด” ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ บริษัท TTT Tree Landscape ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.31

ช่วงบ้าน “บ้านเล็ก VILLA” เจ้าของ ครอบครัวนิโรจน์ ออกแบบ คุณรินระดา นิโรจน์ – คุณพิชญ์ นิ่มจินดา GLA DESIGN STUDIO ช่วงนอกบ้าน “Tara Villa” เจ้าของ คุณสาโรจน์ กมลพันธ์ทิพย์ ออกแบบ คุณจีรเวช หงสกุล IDIN Architects ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV