บ้านและสวน | วันที่ 3 ธันวาคม 2566 | EP.48

ช่วงบ้าน I บ้าน . เจ้าของ I คุณณภัทร โสจินตฤทธิ์ – คุณพรพิมล ชัยกิจกิตติพงษ์ ออกแบบ l คุณปกรณ์ อยู่ดี – INLY STUDIO ตกแต่งภายใน l Studio monD ออกแบบภูมิทัศน์ l H2O Design ก่อสร้าง l WN house เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง l Dot.decor ช่วงสวน I หุบเขากุหลาบ เจ้าของ l คุณภูริลาภ สุขพานิช ช่วงมุมใหม่ l ไร่เอกเขนก เจ้าของ l คุณเอกสิทธิ์ รัชตะกิตติสุนทร – คุณกมลวรรณ เปรมฤทัย

บ้านและสวน | วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 | EP.47

ช่วงบ้าน I SPECIALTY HOUSE เจ้าของ I คุณเจษฎา บำรุงเวช ออกแบบ l บริษัท A A D Design และ บริษัท CORE Cluster ออกแบบสวน l คุณคเชนทร์ ศรีมาก – บริษัท บ้าน ธรรม สวน ช่วงสรรหา l TFSTEELS โครงเหล็กสำเร็จรูป ต้อง ทีเอฟ สมาทบิ้ว ตัวเต็งสุดแห่งยุคนี้ รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม คุ้มค่า บริการครบจบที่เดียว

บ้านและสวน | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 | EP.46

ช่วงบ้าน I บ้านอุโมงค์ เจ้าของ I อ.ดร. อนิล ธนสิน รูพ – อ.ดร. รติมา ศรีสมวงศ์ ออกแบบ l คุณกวิน ว่องวิกย์การ – บริษัท Destroy Dirty Thing ตกแต่งภายใน l คุณโสภิดา จิตรจำนอง – STUDIO W?MR ช่วงสวน I IN THE MOOD FOR REST ออกแบบ l คุณวรวุฒิ แก้วสุก วิศวกรโครงสร้าง l คุณกิตติพงษ์ สกุลศรีวิรวัฒน์ ช่วงมุมใหม่ l Maryn Studio เจ้าของ l คุณณัฐติญา ปาอิน ออกแบบ l คุณณัฐติญา […]

บ้านและสวน | วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 | EP.45

ช่วงบ้าน I บ้านดำ เจ้าของ I คุณพรทิพย์ แก้วอยู่ – คุณอภิชาติ เจริญสุข ออกแบบ l คุณภานุวัฒน์ ดอนทอง และ คุณพิมพฤติ พฤฒิโชติ – Housescape Design Lab ออกแบบหลัก l คุณพีระพงษ์ พรมชาติ ทีมออกแบบ l คุณทิพรดา จินดาธรรม, คุณวชิระ ปากกล้า, คุณสิรวิชญ์ จำนงค์, คุณภานุวัฒน์ ดอนทอง, คุณพิมพฤติ พฤฒิโชติ และคุณพราน มณีรัตน์ ทีมก่อสร้าง I ช่างรุจ, ช่างสันต์, ลุงบุญ, คุณนายมด, น้องสาม, ลุงมงคล, ช่างโด้, ลุงวัน, ทูล, แอนเมียทูล นักศึกษาฝึกงาน l คุณปัณฑ์จุฑา จันทรสวัสดิ์, […]

บ้านและสวน | วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 | EP.44

ช่วงบ้าน I เรือนไทยมินิมัล เจ้าของ I คุณอติเทพ สุบิน – คุณวรกานต์ เสี่ยงอารมณ์ ออกแบบ l คุณธนกร ฉัตรทิพากร – Depth Architect Studio ช่วงสวน I ให้ชีวิตมินิมัลกว่าที่เคย เจ้าของ I คุณรวีโรจน์ – คุณวิภาวัลย์ ลีลาสุขเสรี ออกแบบ I คุณธวัชชัย ศักดิกุล – บริษัท กิ่ง ก้าน ใบ จำกัด ช่วงมุมใหม่ l บ้านและสวนแฟร์ 2023

บ้านและสวน | วันที่ 29 ตุลาคม 2566 | EP.43

ช่วงบ้าน I CASA DE PAUL เจ้าของ I คุณณัฐธิดา ห่านศรีสุข ออกแบบ I คุณธนัทเกียรติ จงเกรียงไกร – Anatomy Architecture + Atelier (AA+A) ช่วงสวน I TIMBER TALES CAFE AND BISTRO เจ้าของ l คุณมนต์ชัย ยุกตเวทย์ ออกแบบ I คุณบดินทร์ ปี่เสนาะ – อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน ช่วงไอเดีย | Daikin SkyAir Inverter เย็นทั่วถึง ทนมั่นใจ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว

บ้านและสวน | วันที่ 22 ตุลาคม 2566 | EP.42

ช่วงบ้าน I COZY COTTAGE HOUSE เจ้าของ I คุณศิรวัฒน์ เทพเจริญ ช่วงสวน I COZY COTTAGE GARDEN เจ้าของ l คุณศิรวัฒน์ เทพเจริญ ออกแบบ I คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง – Little tree Garden

บ้านและสวน | วันที่ 15 ตุลาคม 2566 | EP.41

ช่วงบ้าน I บ้านฟาร์ม เจ้าของ I คุณปฎิพงศ์ ประภาวงศ์ ออกแบบ l คุณอัทธา พรสสุมาลี และคุณวรวุฒิ เอกสุวรรณเจริญ – ForX Design Studio ช่วงสวน I สวนสีพาสเทล ออกแบบ I คุณภูษิต พันสาง – Saturday & Sunday Garden ช่วงมุมใหม่ l A home house เจ้าของ – ออกแบบ I คุณธัญญลักษณ์ วรรยาท

บ้านและสวน | วันที่ 8 ตุลาคม 2566 | EP.40

ช่วงบ้าน I ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบ้าน เจ้าของ I คุณทัตยา ขำเจริญ – คุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ออกแบบ l คุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ – DOTS DESIGN STUDIO ก่อสร้าง I Royal House ช่วงสวน I อเมริกันชนบทในเขตร้อน ออกแบบ I คุณอ้ศนัย แก่นจันทร์ – ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงมุมใหม่ l Sustainability Expo 2023

บ้านและสวน | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | EP.39

ช่วงบ้าน l บ้านยั่งยืน ออกแบบ l คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ – GreenDwell ผู้รับเหมางานสถาปัตยกรรม l Ram Engineering Co.,Ltd. ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน l AREABUILT Co.,Ltd. ช่วงสวน I จาก(สนาม)หญ้าเป็นป่าใหญ่ เจ้าของ l คุณกรินทร์ ดาราสิชฌน์ – คุณสุชาดา ดาราสิชฌน์ ออกแบบ I คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ – สวนทวีคูณ , คุณอัศนัย แก่นจันทร์ , คุณกนกวรรณ ณ พัทลุง ช่วงมุมใหม่ l จั๊ดบ้าน เจ้าของ l คุณนิธิศ วารายานนท์ – คุณจินาภรณ์ พุ่มศิริ

บ้านและสวน | วันที่ 17 กันยายน 2566 | EP.38

ช่วงบ้าน l บ้าน 7 x 7 ออกแบบ l คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ – บริษัท อินจัน แอททีเลีย จำกัด (INchan atelier) ช่วงสวน l สวน สัมพันธ์ เจ้าของ l คุณวารี หน่อแก้ว ออกแบบ l คุณธนตพล พรมแพน – Summersnow Home & Garden ช่วงมุมใหม่ l Prine Salon เจ้าของ l คุณกิตติพศ อดิศรพันธ์กุล

บ้านและสวน | วันที่ 10 กันยายน 2566 | EP.37

ช่วงบ้าน l HO(ME)TEL ออกแบบ l คุณพัชระ วงศ์บุญสิน – บริษัท พอ สถาปัตย์ : POAR (Patchara + Ornnicha Architects) ช่วงสวน l จากกุหลาบดอกนั้น เจ้าของ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์ ออกแบบ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์ ช่วงมุมใหม่ l Sand Studio เจ้าของ l คุณแสนดี อุษาณาจิตต์ ออกแบบบ้าน l คุณขยาย นุ้ยจันทร์ ออกแบบ Glass House l คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ Walllasia Team ตกแต่งภายใน l Modernform

บ้านและสวน | วันที่ 3 กันยายน 2566 | EP.36

ช่วงบ้านและสวน l บ้าน (ใน) เมือง ออกแบบ l คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท IDIN Architects ออกแบบภูมิทัศน์ l คุณอรรถพร คบคงสันติ บริษัท TROP : terrains + open space ช่วงมุมใหม่ l InJoy Snow Hotel Bangkok เจ้าของ l คุณกมลรัตน์ สมิงวรรณ ออกแบบ l คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี – บริษัท HAS design and research

บ้านและสวน | วันที่ 27 สิงหาคม 2566 | EP.35

ช่วงบ้าน l บ้าน พัก ครู เจ้าของ l คุณธนิตา ศรีคงแก้ว ออกแบบ l ธนิทธิ อัศวโอภากุล – ASAWA ARCHITECT ช่วงสวน l ให้ความวุ่นวายอยู่นอกรั้วบ้าน เจ้าของ l คุณทิมสุขนิติ์ สุขุมานนท์ ออกแบบ l ภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล – Wabisabi spirit ช่วงมุมใหม่ l ฮัมซ์ คาแนล สเตย์ เจ้าของ l คุณโอฬาร สุขะทัต ออกแบบโรงแรม l คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ออกแบบร้านอาหารและคาเฟ่ l Codespace Architect

บ้านและสวน | วันที่ 20 สิงหาคม 2566 | EP.34

ช่วงบ้าน l บ้าน ชับ ชับ ออกแบบ l ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์ – คุณจิรพัส เลี่ยงสกุล ตกแต่งภายใน l คุณชาตรี วงศ์กุลสัมพันธ์ – คุณวิรัญญา รักประยูร วิศวกร l คุณสิริภพ กาแก้ว รับเหมาก่อสร้าง l คุณวัชระ แซ่ลิ้ม ช่วงสวน l เครื่องบันทึกสีเขียว เจ้าของ l คุณสมัชชา สามเจริญ ออกแบบ l อัญรัตน์ เวชไพรัตน์ – บริษัท A piece of plant จำกัด ช่วงมุมใหม่ l Chula Beach เจ้าของ l คุณณัฐตนัย จันจรัสศรี ออกแบบ l […]

บ้านและสวน | วันที่ 13 สิงหาคม 2566 | EP.33

ช่วงบ้าน l บ้าน หมอ ยา เจ้าของ l คุณสิทธิวัฒน์ สังเกตุ – คุณพิรญาณ์ พรศิริพิทักษ์ ออกแบบ l Asawa Architect CO.,LTD. ช่วงสวน l คาเฟ่ส่วนตัว เจ้าของ l คุณวีนัส สกุลแพทย์ ออกแบบ l จินดาการ์เด้น JindagardeN ช่วงมุมใหม่ l ‘บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023’

บ้านและสวน | วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 | EP.31

ช่วงบ้าน | บ้าน ไท วาน เจ้าของ | คุณติ่นเฉียน หวัง – คุณนันทนา หวัง ออกแบบ | คุณสุรัตน์ พงษ์สุพรรณ์ บริษัท greenbox design ช่วงสวน | สวน ไท วาน เจ้าของ | คุณติ่นเฉียน หวัง – คุณนันทนา หวัง ออกแบบ | คุณบดินทร์ ปี่เสนาะ อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน