บ้านและสวน | EP.30

ช่วงนอกบ้าน “บ้านและสวนแฟร์ 2020”   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.29

ช่วงบ้าน “ความ สุข ใน ฟาร์ม ศุภ” เจ้าของ คุณศุภรัฐ ทินจันทร์ – คุณชลียา วามสิงห์ ออกแบบ คุณณฤชา คูวัฒนาภาศิริ บริษัท I Like Design Studio   ช่วงสวน “พื้นที่ปล่อยของ” เจ้าของและออกแบบ คุณบุษณี เชพเฟิร์ด   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.28

ช่วงบ้าน “บ้านฌาลินดา” เจ้าของ ครอบครัวธาราวดี ออกแบบ คุณธนะวัฒน์ จอมไธสง – คุณอธิปไตย จุฬศักดิ์สกุลบริษัท ATP Architect & Construction Co., Ltd.   ช่วงสวน “สบายกาย สบายใจ” เจ้าของ คุณวิศธิฉัตร์ – คุณอลิสา นรเศรษฐีกุล ออกแบบ คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา บริษัท สวนสวย แลนด์สเคป จำกัด   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP.27

ช่วงบ้าน “บ้าน ฟ้า บ่ กั้น” เจ้าของ คุณจัตวา ชุณหบุญญทิพย์ – คุณอนุสรา แท่นพิทักษ์ ออกแบบ คุณทวิชากร เหล่าไชยยงค์ บริษัท S Pace Studio   ช่วงนอกบ้าน “WHEREDER POSHTEL” เจ้าของ คุณนิพันทฐ์ – สิริรัตน์ – สุชาดา สัจจะไพบูลย์ ออกแบบ คุณวิรัช – นภกช ปัณฑพรรธน์กุล บริษัท ไรซ์ ป๊อปเปอร์ จำกัด   ช่วงสรรหา “BegerShield Air Fresh”   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 […]

บ้านและสวน | EP.26

ช่วงบ้าน “บ้าน V House” เจ้าของ คุณอรณิช พรหมบุบผา – คุณ Vincen Arnaud Barrau ออกแบบ คุณปองพล ยุทธรัตน์ เฮ็ด ดีไซน์ สตูดิโอ   ช่วงสวน “สวนของดิน” เจ้าของ คุณอังสุมาลิน คำภักดี ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTTTree Landscape   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 24

ช่วงบ้าน “V60 House” เจ้าของ คุณกฤษณ์ สินธวานนท์ – คุณภัทร์วลัย ชาญเชี่ยว ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ WARchitect   ช่วงสวน “สันต์สร้างสวน” เจ้าของและออกแบบ คุณศุภสันติ์ ศีรษะพล – คุณรุ่งทิวา ไล้เลิศ สันต์สร้างสวนสวย   ช่วงสรรหา “SMART BUILTS”   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 23

ช่วงบ้าน “บ้านเปลี่ยน ความทรงจำไม่เปลี่ยน” เจ้าของ ครอบครัวเงาวิจิตร ช่วงนอกบ้าน “Daydream Boutique Home” เจ้าของและออกแบบ คุณธนกร สิงห์ทอง – คุณพิมพ์ญ​กาญ​ พงษ์​วา​นิช​สุข   ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 22

ช่วงบ้าน “บ้าน 3 : 1” เจ้าของ คุณกิตติ สัมมา – คุณวันวิสา ปราโมทย์ ออกแบบ คุณมีชัย เจริญพร BackYard Architect ช่วงสวน “Mini Garden” เจ้าของ ครอบครัว ชาญศิริวงศ์ ออกแบบ คุณอิศรา แพงสี Shabby Chic Gardens ช่วงไอเดีย “MAGICLEAN WIPER” ช่วงสรรหา “BEGER SHIELD ART EFFECT LOFT” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 21

ช่วงบ้าน “K.Krit Residence” เจ้าของ คุณกฤต เจนพานิชการ ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ – คุณกิตติชนม์ ภูเกียรติก้อง Octane Arechitect & Design ช่วงสวน “สวนสุขภาพดี” เจ้าของและออกแบบ คุณสิทธิชัย จงประสบธรรม ช่วงสรรหา “SCG CIRCULAR WAY” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 20

ช่วงบ้าน “วิลล่าส่วนตัว” เจ้าของและออกแบบ คุณวิรุฬห์ กุลตัณฑ์ ช่วงสวน “SIAM CACTUS” เจ้าของและออกแบบ คุณสุภศกัดิ์ดษิ ยบุตร ช่วงสรรหา “TASAKI” ช่วงรอบบ้าน “MARINA SEAVIEW BANGSAEN” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 19

ช่วงบ้าน “T.U.B.E House” เจ้าของ คุณนัยนา – บัญชา – ชุติมา อริยะจรรยา, มยุรี ตาบทิพย์วัฒนา ออกแบบ คุณกศินร์ ศรศรี Volume matrix studio ผลงานอื่นๆของ : Volume matrix studio ชีวิตริมน้ำใน บ้านใต้ถุนสูง บ้านคอนกรีตสไตล์ญี่ปุ่น คืนชีวิตให้บ้านเก่ากลายเป็นบ้านไทยใต้ถุนสูงเจือกลิ่นโมเดิร์น ช่วงสวน “Whisperingland” เจ้าของ คุณศิริลักษณ์ ริ้วบำรุง ออกแบบ คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง อ่านเพิ่มเติม : Whispering Land ดินแดนแสนล้านเสียง ช่วงไอเดีย “MAGICLEAN ( B2)” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ […]

บ้านและสวน | EP 18

ช่วงนอกบ้าน “บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2020” ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 17

ช่วงบ้าน “สตูดิโอคุณแม่” เจ้าของ : ครอบครัวฉัตรบริรักษ์ ตกแต่งภายใน : Chermata Studio ช่วงสวน “Señorita” เจ้าของ : คุณปิติพร ทวีปิยมาภรณ์ ออกแบบ : คุณอัศนัย แก่นจันทร์ ร่มรื่นแลนด์สเคป ผลงานอื่นๆของ : ร่มรื่นแลนด์สเคป สวนโมเดิร์นทรอปิคัลที่สดชื่น สวน | ธรรมชาติติดบ้าน ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | EP 16

ช่วงบ้าน “บ้าน Real Rare” เจ้าของ : ครอบครัวเตชะพุทธพงศ์ ออกแบบ : คุณศิริพร แน่นหนา บริษัท B24 DESIGN ตกแต่งภายใน : คุณวรกิตต์ ศรีธิมากุล บริษัท 25 interiors ช่วงสวน “I’m Cafe” เจ้าของ : คุณมาลัย มฤคสนธิ ออกแบบ : คุณศักดิ์ เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา จำกัด ผลงานอื่นๆของ : บริษัท สวนลีลา จำกัด สุขทุกสัปดาห์ใน สวนอังกฤษ สวนสวยสไตล์ยุโรปที่เป็นจุดพักของนักเดินทาง ร่มรื่นแบบสวนเมืองร้อนในกลิ่นอายของสวนชนบทฝรั่งเศส สวนสไตล์อังกฤษในบรรยากาศร่มรื่นแบบสวนทรอปิคัล สวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับสวนโมเดิร์น ผสมผสานกันอย่างลงตัว Voodoo Cafe คาเฟ่บรรยากาศดีกลางสวนสไตล์ฝรั่งเศสแบบวินเทจ ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา […]

บ้านและสวน | EP 15

ช่วงบ้าน “คนสุข บ้านก็สุข” เจ้าของ คุณมนต์เทพ มะเปี่ยม ออกแบบ คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ บริษัท INchan atelier จำกัด ช่วงสวน(บ้าน) “บ้าน 1988” เจ้าของ หม่อมหลวง สุมาลย์ สาระยา ออกแบบ คุณอรชุมา สาระยา บริษัท common space จำกัด ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | นอกบ้าน | Asha Farmstay

ช่วงนอกบ้าน “Asha Farmstay” เจ้าของ บริษัท รุ่งรักษ์จัน จำกัด ออกแบบ Creative crews วิศวกรโครงสร้าง WOR Consultant Co., Ltd. วิศวกรเครื่องกล EXM Consultant Co., Ltd. งานหัตถกรรม Bundanjai Co., Ltd. ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | บ้าน | แข็ง นุ่ม อบอุ่น

ช่วงบ้าน “แข็ง นุ่ม อบอุ่น” เจ้าของ คุณดิษย์ศิรินทร์ จึงอยู่สุข – คุณภัสรัญ ตรีวัฒนกูล ออกแบบ คุณสุรัตน์ พงษ์สุพรรณ์ บริษัท GREENBOX DESIGN จํากัด ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวน | สวน | อุทยานในบ้าน

ช่วงสวน “อุทยานในบ้าน” เจ้าของ คุณอภิชาติ – คุณรุ่งนภา กุลธรรมโยธิน ออกแบบ คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ สวนทวีคูณ ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV