บ้านและสวน | วันที่ 29 ตุลาคม 2566 | EP.43

ช่วงบ้าน I CASA DE PAUL เจ้าของ I คุณณัฐธิดา ห่านศรีสุข ออกแบบ I คุณธนัทเกียรติ จงเกรียงไกร – Anatomy Architecture + Atelier (AA+A) ช่วงสวน I TIMBER TALES CAFE AND BISTRO เจ้าของ l คุณมนต์ชัย ยุกตเวทย์ ออกแบบ I คุณบดินทร์ ปี่เสนาะ – อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน ช่วงไอเดีย | Daikin SkyAir Inverter เย็นทั่วถึง ทนมั่นใจ ประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว

บ้านและสวน | วันที่ 22 ตุลาคม 2566 | EP.42

ช่วงบ้าน I COZY COTTAGE HOUSE เจ้าของ I คุณศิรวัฒน์ เทพเจริญ ช่วงสวน I COZY COTTAGE GARDEN เจ้าของ l คุณศิรวัฒน์ เทพเจริญ ออกแบบ I คุณศิริวิทย์ ริ้วบำรุง – Little tree Garden

บ้านและสวน | วันที่ 15 ตุลาคม 2566 | EP.41

ช่วงบ้าน I บ้านฟาร์ม เจ้าของ I คุณปฎิพงศ์ ประภาวงศ์ ออกแบบ l คุณอัทธา พรสสุมาลี และคุณวรวุฒิ เอกสุวรรณเจริญ – ForX Design Studio ช่วงสวน I สวนสีพาสเทล ออกแบบ I คุณภูษิต พันสาง – Saturday & Sunday Garden ช่วงมุมใหม่ l A home house เจ้าของ – ออกแบบ I คุณธัญญลักษณ์ วรรยาท

บ้านและสวน | วันที่ 8 ตุลาคม 2566 | EP.40

ช่วงบ้าน I ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าบ้าน เจ้าของ I คุณทัตยา ขำเจริญ – คุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ออกแบบ l คุณกฤษณ์ พุฒพิมพ์ – DOTS DESIGN STUDIO ก่อสร้าง I Royal House ช่วงสวน I อเมริกันชนบทในเขตร้อน ออกแบบ I คุณอ้ศนัย แก่นจันทร์ – ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงมุมใหม่ l Sustainability Expo 2023

บ้านและสวน | วันที่ 1 ตุลาคม 2566 | EP.39

ช่วงบ้าน l บ้านยั่งยืน ออกแบบ l คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ – GreenDwell ผู้รับเหมางานสถาปัตยกรรม l Ram Engineering Co.,Ltd. ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน l AREABUILT Co.,Ltd. ช่วงสวน I จาก(สนาม)หญ้าเป็นป่าใหญ่ เจ้าของ l คุณกรินทร์ ดาราสิชฌน์ – คุณสุชาดา ดาราสิชฌน์ ออกแบบ I คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ – สวนทวีคูณ , คุณอัศนัย แก่นจันทร์ , คุณกนกวรรณ ณ พัทลุง ช่วงมุมใหม่ l จั๊ดบ้าน เจ้าของ l คุณนิธิศ วารายานนท์ – คุณจินาภรณ์ พุ่มศิริ

บ้านและสวน | วันที่ 17 กันยายน 2566 | EP.38

ช่วงบ้าน l บ้าน 7 x 7 ออกแบบ l คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ – บริษัท อินจัน แอททีเลีย จำกัด (INchan atelier) ช่วงสวน l สวน สัมพันธ์ เจ้าของ l คุณวารี หน่อแก้ว ออกแบบ l คุณธนตพล พรมแพน – Summersnow Home & Garden ช่วงมุมใหม่ l Prine Salon เจ้าของ l คุณกิตติพศ อดิศรพันธ์กุล

บ้านและสวน | วันที่ 10 กันยายน 2566 | EP.37

ช่วงบ้าน l HO(ME)TEL ออกแบบ l คุณพัชระ วงศ์บุญสิน – บริษัท พอ สถาปัตย์ : POAR (Patchara + Ornnicha Architects) ช่วงสวน l จากกุหลาบดอกนั้น เจ้าของ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์ ออกแบบ l คุณปัทมา พัฒนะคุณานันท์ ช่วงมุมใหม่ l Sand Studio เจ้าของ l คุณแสนดี อุษาณาจิตต์ ออกแบบบ้าน l คุณขยาย นุ้ยจันทร์ ออกแบบ Glass House l คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และ Walllasia Team ตกแต่งภายใน l Modernform

บ้านและสวน | วันที่ 3 กันยายน 2566 | EP.36

ช่วงบ้านและสวน l บ้าน (ใน) เมือง ออกแบบ l คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท IDIN Architects ออกแบบภูมิทัศน์ l คุณอรรถพร คบคงสันติ บริษัท TROP : terrains + open space ช่วงมุมใหม่ l InJoy Snow Hotel Bangkok เจ้าของ l คุณกมลรัตน์ สมิงวรรณ ออกแบบ l คุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี – บริษัท HAS design and research

บ้านและสวน | วันที่ 27 สิงหาคม 2566 | EP.35

ช่วงบ้าน l บ้าน พัก ครู เจ้าของ l คุณธนิตา ศรีคงแก้ว ออกแบบ l ธนิทธิ อัศวโอภากุล – ASAWA ARCHITECT ช่วงสวน l ให้ความวุ่นวายอยู่นอกรั้วบ้าน เจ้าของ l คุณทิมสุขนิติ์ สุขุมานนท์ ออกแบบ l ภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล – Wabisabi spirit ช่วงมุมใหม่ l ฮัมซ์ คาแนล สเตย์ เจ้าของ l คุณโอฬาร สุขะทัต ออกแบบโรงแรม l คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ออกแบบร้านอาหารและคาเฟ่ l Codespace Architect

บ้านและสวน | วันที่ 20 สิงหาคม 2566 | EP.34

ช่วงบ้าน l บ้าน ชับ ชับ ออกแบบ l ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์ – คุณจิรพัส เลี่ยงสกุล ตกแต่งภายใน l คุณชาตรี วงศ์กุลสัมพันธ์ – คุณวิรัญญา รักประยูร วิศวกร l คุณสิริภพ กาแก้ว รับเหมาก่อสร้าง l คุณวัชระ แซ่ลิ้ม ช่วงสวน l เครื่องบันทึกสีเขียว เจ้าของ l คุณสมัชชา สามเจริญ ออกแบบ l อัญรัตน์ เวชไพรัตน์ – บริษัท A piece of plant จำกัด ช่วงมุมใหม่ l Chula Beach เจ้าของ l คุณณัฐตนัย จันจรัสศรี ออกแบบ l […]

บ้านและสวน | วันที่ 13 สิงหาคม 2566 | EP.33

ช่วงบ้าน l บ้าน หมอ ยา เจ้าของ l คุณสิทธิวัฒน์ สังเกตุ – คุณพิรญาณ์ พรศิริพิทักษ์ ออกแบบ l Asawa Architect CO.,LTD. ช่วงสวน l คาเฟ่ส่วนตัว เจ้าของ l คุณวีนัส สกุลแพทย์ ออกแบบ l จินดาการ์เด้น JindagardeN ช่วงมุมใหม่ l ‘บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023’

บ้านและสวน | วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 | EP.31

ช่วงบ้าน | บ้าน ไท วาน เจ้าของ | คุณติ่นเฉียน หวัง – คุณนันทนา หวัง ออกแบบ | คุณสุรัตน์ พงษ์สุพรรณ์ บริษัท greenbox design ช่วงสวน | สวน ไท วาน เจ้าของ | คุณติ่นเฉียน หวัง – คุณนันทนา หวัง ออกแบบ | คุณบดินทร์ ปี่เสนาะ อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน

บ้านและสวน | วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 | EP.29

ช่วงบ้าน ‘เพื่อน(บ้าน)ใหม่ .. ที่คุ้นเคย’ เจ้าของ : คุณวสรร เซี่ยงฉี และครอบครัวเตียวเจริญ ออกแบบ : คุณอยุทธ์ มหาโสม บริษัท A A D design co.,ltd ช่วงสวน ‘สวนดาดฟ้ากลางเมือง’ เจ้าของ : คุณรวมพร ถาวรอธิวาสน์ ออกแบบ : บริษัท ติโต ติโต จำกัด ช่วงมุมใหม่ ‘ยานณกาล’ เจ้าของ : คุณกรินทร์ พิศลยบุตร – คุณพชรพรรณ ตั้งมติธรรม ออกแบบ : คุณกรินทร์ พิศลยบุตร ออกแบบภายใน : คุณณัช เนียรมงคล

บ้านและสวน | วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 | EP.28

ช่วงบ้าน ‘บ้าน เปิด กล่อง’ เจ้าของ : คุณวัชรชัย สินวัฒนาพานิช ออกแบบ : คุณจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ บริษัท message design studio ช่วงสวน ‘Tropical Thai Rainforest’ เจ้าของ : คุณกาญจนา พฤกษาพรพงศ์ ออกแบบ : บริษัท Pergolar จำกัด

บ้านและสวน | วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 | EP.27

ช่วงบ้าน ‘บ้านขนาน’ เจ้าของ : ครอบครัวหงษ์สุวงศ์ ออกแบบ : INchan atelier ช่วงสวน ‘Gardens Of The Modern Mediterranean’ ออกแบบ : คุณอิศรา แพงสี Shabby Chic Gardens ออกแบบน้ำตก : HAUS-51-STUDIO ช่วงมุมใหม่ ‘KARIN’

บ้านและสวน | วันที่ 25 มิถุนายน 2566 | EP.26

ช่วงบ้าน ‘บ้าน ซ่อน หา’ เจ้าของ : คุณณัฐพล หริภูรีวงศ์ ออกแบบ : คุณสาริน นิลสนธิ – บริษัท D KWA DESIGN STUDIO ช่วงสวน ‘The Magic Forest Garden’ เจ้าของ : คุณอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ ออกแบบ : คุณวรวุฒิ แก้วสุก ช่วงมุมใหม่ ‘KARIN’