20 CHECKLISTS เตรียมบ้านก่อนรีโนเวต!

ก่อนจะเริ่มงานรีโนเวตเราควรตรวจสอบสภาพเดิมของบ้านก่อน เพื่อจะได้วางแผนอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

IT’S TIME FOR TIMELESS LIVING บ้านไร้กาลเวลา

บ้านที่ถูกรีโนเวตปรับโฉมใหม่ เพื่อรองรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกครอบครัวทั้งสามเจเนอเรชั่น

keyboard_arrow_up