โหระพา

ก้อมก้อ/โหระพาไทย/ห่อกวยซวย/Common Basil/Sweet Basil ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum basilicum  L. วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก ลำต้น: สูง 0.5-1 เมตร ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม กิ่งอ่อนมีสีม่วงแดง ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อยห่าง ๆ มีกลิ่นหอม ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพูอ่อน โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นสองส่วน มีใบประดับสีเขียวอมม่วง ผล: ผลแห้ง มี 4 ผลย่อย ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุเพียงพอ แสงแดด: ปานกลาง น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นผักสวนครัว บริโภคเป็นผักสดและใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารได้หลากหลาย ใบมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร ช่วยขับลมในลำไส้ […]

เศรษฐีกอดทรัพย์

เศรษฐีกอบทรัพย์/White Lily turf ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan Siebold Lodd. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินมีรากสะสมอาหารเป็นกระจุก ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปแถบ กว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 15 – 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุนเช่า แตกต่างกันที่ปลายใบแหลมและม้วนเข้าหาต้น ดอก: ช่อดอกชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย แต่ละช่อมี 6 – 20 ดอก ดอกสีขาว ผล: ผลสดแบบมีเนื้อ รูปขอบขนาน สีฟ้าอมม่วง มีเมล็ดจำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนปนทราย น้ำ: […]

ว่านมหานิยม

ว่านเฒ่าหนังแห้งใบด่าง/ ว่านปราบสมุทรใบด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia angustifolia Roscoe วงศ์: Zingiberaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 12 – 15 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ากลม อวบน้ำ ลำต้นเหนือดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 12 – 18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบบางสีเขียวอ่อน ขอบใบสีขาวหรือขาวอมเหลือง ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกสีขาว เกสรเพศผู้เป็นหมันและเปลี่ยนรูปเป็นกลีบปากสีม่วงอ่อน  อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตได้ดีในฤดูฝนและพักตัวในฤดูแล้ง ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หากปลูกในที่แห้งหรือแสงแดดจัดใบจะไหม้และเล็กลง ขยายพันธุ์: แยกกอหรือแยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ : โบราณเชื่อกันว่า […]

ว่านมหาโชค

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eucharis x grandiflora Planch. & Linden วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 30 – 40 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม รูปทรงกลม ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 20เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นกลางใบเป็นร่องชัดเจน ก้านใบยาวสีเขียว ดอก: ช่อดอกแบบซี่ร่มออกจากซอกใบกึ่งกลางต้น แต่ละช่อมี 5 – 10 ดอก กลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 6 กลีบ สีขาว ชั้นมงกุฎเป็นรูปถ้วย หยักเป็นซี่ฟันขนาดใหญ่ เกสรเพศผู้ 6 อัน มีกลิ่นหอม อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง พักตัวในฤดูหนาว […]

ว่านนางคุ้ม

ผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน Cardwell Lily, Northern Christmas Lily ชื่อวิทยาศาสตร์: Proiphys amboinensis (L.) Herb. วงศ์: Amaryllidaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 40 – 50 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม ทรงกลม ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ สีเขียวสด มีร่องตามแนวเส้นใบชัดเจน ก้านใบชูขึ้นสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร ผล: ไม่ปรากฏ ดอก: ออกเป็นช่อซี่ร่มออกจากซอกกาบใบ แต่ละช่อมี 10 – 20 ดอก กลีบรวมเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 6 อัน ปลายแยกเป็น 6 กลีบ […]

ว่านเทพรักษา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma sp. วงศ์: Zingiberaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20-25 เซนติเมตร ลำต้น: อยู่ใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ เนื้อในหัวสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมเย็น ลำต้นเทียมอยู่เหนือดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบาง ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายลำต้นเทียม มีใบประดับรองรับช่อดอกย่อยสีเขียวใส ดอกสีขาวอมม่วง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเปลี่ยนรูปเป็นกลีบปากหยักเว้าเป็นสองพู มีแต้มสีเหลืองที่กึ่งกลาง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตและให้ดอกในฤดูฝน พักตัวในฤดูแล้ง ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : เป็นว่านที่มีสรรพคุณทางเมตตามหานิยม เชื่อกันว่าช่วยปกปักรักษาบ้านเรือนให้พ้นจากอาเพศ หากพกหัวว่านติดตัวจะทำให้มีเสน่ห์

บารมี/ทองโหลง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dieffenbachia ‘Wilson’s Delight’ วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเป็นลำ เห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อที่โคนต้น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีถึงรูปรีแกมรูปขอบขนานกว้าง 10 – 12 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบหนาสีเขียว มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่สีขาวครีม ก้านใบสีเขียวเข้ม ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กาบรองช่อดอกสีเขียวหุ้มรอบปลีสีขาว ผล: กลม เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกชนิด น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ : […]

นางกวัก

นางกวักใบโพธิ์/ว่านกวักศรีมหาโพธิ์/ว่านทรหด/ว่านเศรษฐีใบโพธิ์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia cucullata (Lour.) G.Don วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 30 – 60 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายเผือก ต้นแก่จะมีลำต้นโผล่สูงขึ้นมาเหนือพื้นและแตกหน่อรอบด้าน ทุกส่วนอวบน้ำ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบต้น รูปหัวใจ กว้าง 10 – 12 เซนติเมตร ยาว 12 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบ ก้านใบยาว ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดที่บริเวณกาบใบ ปลีเป็นแท่งเรียวสีเขียวอ่อน มีใบประดับสีเดียวกันรองรับ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกประเภท น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อ การใช้งานและอื่นๆ : เป็นว่านที่ได้รับความนิยมมาแต่ครั้งโบราณ เชื่อว่าจะช่วยให้บ้านร่มเย็น […]

ทับทิมเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) Schum. ‘Tricolor’ วงศ์: Marantaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: สูงได้ถึง 1.20 เมตร ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 25 – 35 เซนติเมตร แผ่นใบมีลายสีเขียวเข้มสลับสีขาวครีม ก้านใบและท้องใบสีแดงอมชมพู ดอก: ดอกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายยอดใบประดับเป็นกาบสีชมพูอ่อน ดอกสีขาว อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความชื้นสูง น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : หากได้รับความชื้นไม่พอหรือแสงแดดมากเกินไปใบจะไหม้ได้ง่าย เป็นไม้ด่างที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของชนิดปกติ เดิมมีราคาสูง ต่อมาขยายพันธุ์กันมากขึ้น ราคาจึงถูกลงตามลำดับ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวย มีเงินทองเหลือใช้

เขียวหมื่นปี/The Chinese Evergreen

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema spp. and hybrid วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20 – 50 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นกลมเห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ทุกส่วนอวบน้ำ เมื่ออายุมากขึ้นมักทิ้งใบล่าง ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบมีหลายแบบ ทั้งรูปรี รูปไข่ รูปรีแกมรูปขอบขนาน และรูปแถบ ปัจจุบันมีทั้งชนิดแท้และลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีลวดลายและสีสันแปลกตาขึ้น ทั้งสีส้ม แดง ชมพู เหลือง ดอก: ออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ผล: สดมีเนื้อ ทรงรี เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม ขาว หรือเหลือง ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ภายในมี 1 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร ชอบความชื้นสูง ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำ เพาะเมล็ด […]

พัดนางชี

ว่านพัดแม่ชี /Cola De Paloma ชื่อวิทยาศาสตร์: Xiphidium caeruleum Aubl. วงศ์:Haemodoraceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 30 – 35 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นข้อปล้องสั้น ๆ อวบน้ำ ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันคล้ายพัด รูปใบหอกกลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบมักจะอ่อนโค้งลง ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ยาว 30 เซนติเมตร ชูสูงขึ้น ดอกเล็ก สีขาวนวล ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: […]

บัวบก

ผักหนอก/Asiatic Pennywort/Indian Pennywort/Tiger Herbal ชื่อวิทยาศาสตร์: Centella asiatica (L.) Urb. วงศ์: Apiaceae (Umbelliferae) ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 10-15 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นเล็ก ๆ ทอดเลื้อยไปตามผิวดินที่ชุ่มชื้น รากออกตามข้อ ใบ: ค่อนข้างกลม ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียว เห็นเส้นใบชัดเจน โคนใบเว้าขอบใบหยัก ก้านใบเล็กและยาว ดอก: เป็นกระจุกคล้ายร่ม ดอกย่อยเล็ก กลีบดอกสีขาว ออกดอกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่ชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ:ปานกลางถึงมาก ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำไหล การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกลงดินริมน้ำหรือบริเวณที่ชื้น ควรระวังอย่าให้น้ำขังแฉะ เพราะจะทำให้ต้นเน่าตายได้ ใบกินแกล้มกับอาหารได้หลายอย่าง ให้แคลเซียมและวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงหัวจ […]

เดหลีใบมัน

เจ็ดทิวา/ เดหลีดอกขาว/เดหลีใบเล็ก/ หน้าวัวไทย ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathiphyllum spp. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 40 – 50 เซนติเมตร ลำต้น: เหง้าใต้ดิน เจริญเป็นกอ ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 25 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมันและมีร่องตามแนวเส้นใบชัดเจน ก้านใบยาว ดอก: เป็นช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง มีจานรองดอกสีขาวรูปไข่ โค้งงอเล็กน้อย กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 18 – 21 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมด้านหลังอาจมีสีเขียวปนบ้าง ปลีดอกยาว […]

ซุ้มกระต่ายเขียว

ว่านทุ่งเศรษฐี/เศรษฐีเรือนแก้ว/Mondo Grass/White Lily Turf ชื่อวิทยาศาสตร์: Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd. วงศ์: Asparagaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 เซนติเมตร ลำต้น: เหง้าใต้ดิน ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบ กว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 15 – 35 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว เส้นใบเป็นร่องเล็กน้อย ผิวใบด้านล่างมีเส้นกลางใบและเส้นใบนูน ดอก: เป็นช่อกระจะ ออกจากซอกใบ ช่อดอกชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย แต่ละช่อมี 6 – 20 ดอก ดอกสีขาว ผล: สดแบบมีเนื้อ รูปขอบขนาน สีฟ้าอมม่วง มีเมล็ดจำนวนมาก […]

พรมกำมะหยี่

Carpet Plant/ Episcia/ Frame Violet ชื่อวิทยาศาสตร์: Episcia spp. & hybrid วงศ์: Gesneriaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนปกคลุม ทอดเลื้อยในระยะ 30 – 60 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปรี แผ่นใบหยิกย่น ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบหยักมน ใบมีสีและลวดลายแตกต่างไปตามสายพันธุ์ ก้านใบยาว ดอก: เป็นช่อกระจุก 2 – 4 ดอก ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด มีหลายสี เช่น สีแดง ส้ม เหลืองม่วง ม่วงอ่อน ขาว ชมพู ผล: มีเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลหรือสีดำจำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว […]

ออกซาลิส

ผีเสื้อราตรี/Shamrock/Sorrel ชื่อวิทยาศาสตร์: Oxalis spp.& hybrid วงศ์:  OXALIDACEAE ประเภท: ไม้ล้มลุก ความสูง: 20-30 ซม. ลำต้น:มีลำต้นสั้นๆ ใกล้ผิวดินและมีรากคล้ายหัวใต้ดิน ใบ:  ใบประกอบแบบนิ้วมือ 3 หรือ 4 ใบ ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปไข่กลับถึงรูปคล้ายสามเหลี่ยม แผ่นใบพับขึ้นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม บางชนิดมีสีม่วงแดงแต้มที่โคนใบ บางชนิดมีใบสีม่วงแดง (ผีเสื้อราตรี) ก้านใบยาวและอ่อนโค้ง ดอก: ออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ดอกขนาดเล็กมี 5 กลีบ สีขาว ชมพู หรือชมพูอมม่วง ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวันเช้าหรือเต็มวัน การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและแยกกอ การใช้งาน: นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้แขวนหรือปลูกลงแปลงคลุมดิน

เศรษฐีเรือนนอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum bichetii (Karrer) Backer วงศ์: Asparagaceae ประเภท:ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20 – 30 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มมีเหง้าสั้นๆ และมีรากสะสมอาหารเป็นตุ้มสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1.6 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีแถบด่างสีขาวครีมบริเวณขอบใบ ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว ผล: ไม่ติดผล อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกกอและปักชำไหล การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในกระถาง หรือปลูกเป็นกลุ่มในแปลงเพื่อคลุมดิน ถ้าอากาศแห้ง ปลายใบจะไหม้ […]

ม่วงกำมะหยี่

ม่วงมณี/อาจูก้า/Mona Lavender/Spur flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Plectranthus ‘Mona Lavender’ วงศ์: LAMIACEAE ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20-60 ซม. ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ แผ่นใบสีเขียวเข้มมีขนปกคลุม ใต้ใบสีม่วงแดง โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วง ชมพู และขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน ดอกดกในช่วงฤดูหนาว ดิน: ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวันเช้า ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งาน: เป็นไม้ประดับลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์โดยสวนพฤกษศาสตร์ Kirstenbosch ประเทศแอฟริกาใต้ นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลง หลังออกดอกควรตัดแต่งช่อดอกเก่าออกและให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะทำให้ออกดอกดีขึ้น