พัดนางชี

พัดนางชี
พัดนางชี

ว่านพัดแม่ชี /Cola De Paloma
ชื่อวิทยาศาสตร์: Xiphidium caeruleum Aubl.
วงศ์:Haemodoraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 30 – 35 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นข้อปล้องสั้น ๆ อวบน้ำ ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันคล้ายพัด รูปใบหอกกลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ปลายใบมักจะอ่อนโค้งลง
ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ยาว 30 เซนติเมตร ชูสูงขึ้น ดอกเล็ก สีขาวนวล ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: แยกไหลที่ทอดเลื้อยไปตามผิวดินแล้วปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้คลุมดินได้ดี เป็นที่เชื่อว่าจะช่วยปัดเสนียดจัญไรให้เจ้าของได้