ทับทิมเศรษฐี

ทับทิมเศรษฐี
ทับทิมเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) Schum. ‘Tricolor’
วงศ์: Marantaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: สูงได้ถึง 1.20 เมตร
ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 25 – 35 เซนติเมตร แผ่นใบมีลายสีเขียวเข้มสลับสีขาวครีม ก้านใบและท้องใบสีแดงอมชมพู
ดอก: ดอกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายยอดใบประดับเป็นกาบสีชมพูอ่อน ดอกสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความชื้นสูง
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์:
แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : หากได้รับความชื้นไม่พอหรือแสงแดดมากเกินไปใบจะไหม้ได้ง่าย เป็นไม้ด่างที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของชนิดปกติ เดิมมีราคาสูง ต่อมาขยายพันธุ์กันมากขึ้น ราคาจึงถูกลงตามลำดับ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวย มีเงินทองเหลือใช้