สนแผงแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis pisifera (Sieb.&Zucc.) Endl.’Graciosa’
วงศ์: Cupressaceae
graciosa pineประเภท: ไม้ต้น อายุหลายปี
ความสูง: 1 เมตร
ลักษณะทั่วไป: เป็นพันธุ์แคระ ทรงพุ่มกลมรี ใบแน่นทึบ
ใบ: เป็นแผงแบนๆ แผ่ออกกเป็นรูปพัด ซ้อนเกยกันเป็นชั้นๆ สีเขียวเข้ม ปลายกิ่งสีเขียวอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกในกระถางตั้งประดับบ้าน หรือปลูกในมุมสวน