แสงจันทร์

แสงจันทร์
แสงจันทร์

Lettuce Tree/Moonlight Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pisonia grandis R. Br.
วงศ์: NYCTAGINACEAE
lettucetreeประเภท: ไม้พุ่มขนาดใหญ่
ความสูง: 2-5 ม.เมื่อโตเต็มที่อาจกลายเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 8 ม.
ลำต้น: เปลือกลำต้นสีเทา
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง ใบรูปไข่แกมรูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนถึงแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางสีเหลืองอมเขียวอ่อน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกเล็กสีขาว แต่มักไม่พบ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง ทนแล้ง
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: มักพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย ทำให้ใบเหลือง เหี่ยว และร่วงในที่สุด ควรหมั่นตัดแต่งและพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงใต้พุ่มใบอยู่เสมอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนช่วยให้เกิดความงดงามนิ่มนวล เพราะสีใบที่นวลตา ใบอ่อนประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัด หรือรองห่อหมก  ใบรสจืดคล้ายผักกาดหอม มีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ หรือตำพอกแก้แผลอักเสบ ควรปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อใช้ประโยชน์ทางใบให้ปลูกวันอังคาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง