ออกซาลิส

ออกซาลิส
ออกซาลิส

ผีเสื้อราตรี/Shamrock/Sorrel
ชื่อวิทยาศาสตร์: Oxalis spp.& hybrid
วงศ์:  OXALIDACEAE
ประเภท: ไม้ล้มลุก
ความสูง: 20-30 ซม.
ลำต้น:มีลำต้นสั้นๆ ใกล้ผิวดินและมีรากคล้ายหัวใต้ดิน
ใบ:  ใบประกอบแบบนิ้วมือ 3 หรือ 4 ใบ ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปไข่กลับถึงรูปคล้ายสามเหลี่ยม แผ่นใบพับขึ้นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม บางชนิดมีสีม่วงแดงแต้มที่โคนใบ บางชนิดมีใบสีม่วงแดง (ผีเสื้อราตรี) ก้านใบยาวและอ่อนโค้ง
ดอก: ออกดอกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ดอกขนาดเล็กมี 5 กลีบ สีขาว ชมพู หรือชมพูอมม่วง
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้าหรือเต็มวัน
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและแยกกอ
การใช้งาน: นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้แขวนหรือปลูกลงแปลงคลุมดิน