หญ้าเกล็ดหอย

 เกล็ดปลา/ผักแว่นดอย/หญ้าตานทราย/หญ้าตานหอย/Beggarweed/Threeflower
threeflower002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Desmodium triflorum (L.) DC.
วงศ์: Papilionaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 1-1.50 เมตร
ลำต้น: แตกกิ่งก้านมากและทอดนอน ยาวถึง 50 เซนติเมตร
ใบ: ประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับหรือหัวใจกลับถึงค่อนข้างกลม ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร
ดอก: เป็นช่อ 2-4 ดอก แต่มักมีช่อละ 3 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ด้านนอกมีขนยาว กลีบดอกสีม่วงเข้มถึงม่วงอ่อน ขนาดเล็ก 4-5 มม. ออกดอกเกือบตลอดปี
ผล: ฝักแบนและโค้งขึ้น ปลายแหลมคอดเป็นช้อๆ 3-4 ข้อ ยาว 1 เซนติเมตร เมล็ดขนาดเล็ก เป็นเหลี่ยม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามสนามหญ้า ชายป่าที่รกร้างทั่วไป ทุกภาคของไทย ป็นสมุนไพร ต้นใช้แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ดับพิษร้อน ถอนพิษ ฟอกโลหิต ขับปัสสาวะ พอกฝี แก้ฝีในคอ ฯลฯ