สิบสองปันนากอ

Clumping Dwarf Date ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien ‘Clumping’ ลักษณะ ปาล์มแตกกอ มี 3 – 5 ลำ ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร คดงอหรือเอียง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 1 – 1.50 เมตร ใบย่อยออกหลายทิศทางแผ่กระจายและโค้งอ่อนลง ก้านใบมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ขนาด 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงเข้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ทนดินเค็ม […]

สิบสองปันนา

Dwarf Date/Pigmy Date ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 4 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 12 เซนติเมตร มีกาบใบติดแน่น ใบ:รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง แผ่กระจายและโค้งอ่อนลู่ลง ก้านใบมีหนาม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร ผล: รูปรี ยาว 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงดำ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก […]

เป้งทะเล

Mangrove Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix paludosa Roxb. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง ใต้ใบมีสีเทา ก้านใบมีหนามแหลม ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปทรงกระบอก ยาว 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองส้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ชอบขึ้นในน้ำกร่อย ปลูกบนที่ดอนก็เจริญเติบโตได้ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ: […]

อินทผลัม

Date Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix dyctylifera L. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว บางต้นอาจแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 เมตรขึ้นไป ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสูงมากขึ้นเปลือกต้นจะค่อนข้างเรียบ ใบ: รูปขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง สีเขียวอมเทา ทางใบยาว 3 – 4 เมตร มีทางใบติดอยู่บนต้น 40 – 60 ก้าน ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปรี ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ผลสุกมีสีตั้งแต่เหลืองส้มจนถึงม่วงดำ กินได้ รสหวาน ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด […]

ปาล์มเชอร์รี่

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hyophorbe ‘Cherry’ ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1-3 เมตร ลำต้น: เป็นลูกผสมระหว่างปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลือง จึงมีลักษณะผสมทั้งสองชนิด ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก สูงกว่าปาล์มแชมเปญ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 เซนติเมตร ปลายยอดเรียว ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสีม่วงแดง ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อแผ่กระจายยาว 50 เซนติเมตร ผล: ช่อดอกเป็นหมันจึงไม่ติดเมล็ด ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดที่ได้จากการผสมเกสรของปาล์มแชมเปญกับปาล์มสามเหลี่ยมเหลืองเท่านั้น การใช้งานและอื่นๆ: จึงเหมาะสำหรับปลูกลงแปลงเพื่อโชว์ลำต้นที่สวยงาม ชื่อสกุล “Hyophorbe” มาจากภาษากรีกว่า “hyo” หมายถึงหมู และ “phorbe” หมายถึงอาหาร เมื่อรวมความจึงอธิบายถึงคุณประโยชน์ของปาล์มสกุลนี้ที่ใช้เป็นอาหารหมูได้

หมากดำ

Water Sprite Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydriastele microspadix (Becc.) Burret ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 3 – 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1.50 – 2 เมตร ลำต้น: ผอม มีสีดำเรื่อ ๆ ตามโคนต้น คอยาวสีเขียวคล้ำ ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 1.50 – 2 เมตร ช่อดอก:  แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ผล:กลม ขนาด 1 เซนติเมตร เมื่อสุกสีน้ำตาลแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไรและความชื้นในอากาศสูง น้ำ : ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ควรแช่น้ำ 1 คืนก่อนนำมาเพาะ ใช้เวลา 3 […]

ปาล์มขวดหนาม

Corojo Palm/Cuban Belly Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrococos crispa (Kunth) H.E.Moore ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 6 เมตร ลำต้น: ตั้งตรง ส่วนล่างคอด ส่วนบนป่อง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 – 60 เซนติเมตร มีหนามแบนเรียงเป็นแถวรอบแนวข้อ ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 3 เมตร ใบย่อยเล็กยาวเรียว ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ สีเหลือง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ขยายพันธุ์: เมล็ดงอกยาก ต้องใช้เวลา 4 – 6 เดือน การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้งในพื้นที่กว้าง โดยปลูกให้ห่างกันมากกว่า 5 เมตร เพื่อให้ลำต้นตั้งตรง […]

ปาล์มน้ำมัน

มะพร้าวลิง/มะพร้าวหัวลิง/หมากมัน/African Oil Palm/Macaw Fat ชื่อวิทยาศาสตร์: Elaeis guineensis Jacq. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: แผ่กว้างถึง 5 เมตร ใบ: รูปขนนก กาบใบติดแน่น ทางใบยาว 4 – 5 เมตร ใบย่อยแหลมแข็ง ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศ ช่อสั้นและแน่น ขนาดใหญ่ ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลมรี ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงแดงหรือส้มแดง ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ทนดินเค็ม น้ำ: ปานกลาง ทนท้ำท่วมขัง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา […]

ปาล์มเจ้าหญิง

Hurricane Palm, Princess Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. var. conjugatum H.E.Moore & Gue´ho ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร ลำต้น: ขนาด 10 – 15 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาว 3 เมตร สีเขียวเข้มเหลือบเงิน บางต้นจะมีเส้นรยางค์เชื่อมติดกันระหว่างปลายใบฝอย เรียกว่า “ปาล์มเจ้าหญิงใบติด” ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อแผ่กระจาย ยาว 40 – 60 เซนติเมตร ผล: ผลรูปรี ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีม่วงอมดำ ดิน: […]

ปาล์มแอ๊ปเปิ้ล

Apple Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyrtostachys renda Blume ‘Apple’ (ลูกผสมของ C. renda กับ C. elegans) ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 เซนติเมตร สีแดงเรื่อดูคล้ายผิวผลแอ๊ปเปิ้ล ใบ: ใบรูปขนนก ทางใบยาวกว่า 1 เมตร มีใบย่อย 24 – 36 ใบ ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบห้อยลง ผล:กลมถึงรี ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีดำ ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด […]