บานเช้าสีนวล

Dark-eyed Turnera/Politician’s Flower/Sulphur Alder/White Buttercup ชื่อวิทยาศาสตร์: Turnera subulata Sm. วงศ์: Passifloraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ลำต้น: พุ่มสูง 30-45 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านแผ่ด้านข้าง ใบ: ใบรูปรีแกมไข่ ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกชั้นเดียว ขนาด 3-4 เซนติเมตร กลีบดอกรูปกลม สีเหลืองนวล กลางดอกสีม่วงเข้มเกือบดำ ดอกจะบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงเช้า และหุบพร้อมกันในช่วงบ่าย อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง ปลูกเป็นแปลงกลางแจ้งได้ดี เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน

ดอกกระดาษ

Strawflower/Golden Everlasting/Paper Daisy   ชื่อวิทยาศาสตร์: Bracteantha bracteata (Vent.) Anderb.&Haegi วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 0.50-1.50 เมตร ลำต้นตั้งตรง มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ขนาดดอก 3-7 เซนติเมตร กลีบประดับเป็นเกล็ดแข็งรูปไข่ซ้อนเหลื่อมกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลืองทอง ส้ม และแดง กลีบดอกวงในรูปหลอด มีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเข้ม ดอกมีอายุการบานนานมาก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ไม่ควรสมบูรณ์มาก แสงแดด: แสงแดดจัด ชอบอากาศเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่มีแสง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลงและสวนหิน ดอกไม้แห้ง โดยควรเลือกตัดดอกที่ยังไม่บานเต็มที่ ตัดก้านทิ้ง ผึ่งในที่อากาศถ่ายเทจนดอกแห้ง และใช้ลวดหรือไม้ไผ่เหลาเสียบแทนก้านดอกที่เสียและเหี่ยวแห้งเร็ว ดอกไม้แห้งถ้าได้รับความชื้นดอกจะหุบ […]

ผักเสี้ยนฝรั่ง

Spider Flower/Showy Spider Flower ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleome speciosa Raf. วงศ์: Cleomaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรง ใบ: ใบด้านล่างเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปใบหอกแคบหรือรูปช้อน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ใบสีเขียว ใบแก่ด้านล่างมีหนามใต้ใบ ตามแกนช่อด้านบนมีใบประดับรูปไข่ขนาดเล็กอัดตัวกันแน่นรอบแกน   ดอก: ช่อดอกแทรกด้วยฝักรูปทรงกระบอก มีก้านยาว ดอกออกเป็นช่อกลมที่ปลายยอด ขนาดช่อดอก 10-15 เซนติเมตร ดอกย่อยมีกลีบดอกรูปช้อน 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้และเพศเมียเป็นเส้นยาว กลีบดอกมีสีขาว ชมพูอ่อน-เข้ม และม่วง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล: มีเมล็ดขนาดใหญ่ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด […]

รักแรก

รักเร่/Dahlia ชื่อวิทยาศาสตร์: Dahlia hybrids วงศ์: Asteraceae ประเภท: มีทั้งชนิดอายุหลายปี และชนิดอายุสั้น ลำต้น: ชนิดอายุหลายปี มีพุ่มสูง 0.70-1.20 เมตร ชนิดอายุสั้น มีพุ่มสูง 30-45 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปไข่แกมรี ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักลึกสุดแบบขนนก แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม ดอก: ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 4-15 เซนติเมตร ดอกวงนอกมักแทนที่ดอกวงใน กลีบดอกรูปไข่ ปลายแหลม สีขาว เหลือง ชมพู ส้ม แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะดอกหลายแบบ             Single Dahlia                                               Semi-cactus Dahlia                                    พันธุ์ดอกเล็ก                   ดอกแบบ Peony-flowered                                                    Decorative Dahlia ดอกซ้อนขนาดใหญ่ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง […]

ดาวเรืองฝรั่งเศส

French Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes patula L. วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกล้มลุก ลำต้น: พุ่มสูง 25-60 เซนติเมตร ใบ: ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกและจักฟันเลื่อย ดอก: ดอกดาวเรือง ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 3-5 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกมักมีสีสด เช่น สีเหลือง ส้ม ส้มอมแดง และสองสีในดอกเดียวกัน กลีบดอกวงในสีเหลือง         ‘Durango Red’                                                                               ‘Little Hero Fire’ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง มีรายงานว่าในรากดาวเรืองฝรั่งเศสบางพันธุ์มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตและการวางไข่ของไส้เดือนฝอย ควรปลูกแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด หรือปลูกรอบแปลงมะเขือเทศ ช่วยไล่แมลงหวี่ขาวได้ผลพบสมควร […]

ดาวเรืองซิกเน็ต

Signet Marigold/Striped Mexican Marigold ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes tenuifolia Cav. วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกล้มลุก ลำต้น: พุ่มสูง 25-60 เซนติเมตร ใบ: ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกและจักฟันเลื่อย ดอก: ดอกดาวเรือง ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียวขนาดเล็ก มีกลีบดอกวงนอก 5 กลีบ ขนาดดอก 1.5-2 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง เกร็ดน่ารู้: ในสมัยก่อนชาวยุโรปใช้ดาวเรืองเป็นดอกไม้บูชาพระแม่มารี จึงได้ชื่อว่า Mary’s Gold แล้วกลายมาเป็น Marigold ในปัจจุบัน ในอินเดียก็นิยมใช้ดอกร้อยมาลัยบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังมีดาวเรืองอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสกัดสีจากกลีบดอกที่มีสารสีส้ม ชื่อ […]

ลิ้นมังกร

Snapdragon ชื่อวิทยาศาสตร์: Antirrhinum majus L. วงศ์: Plantaginaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 15-90 เซนติเมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ: ใบรูปรีแกมขอบขนาน ปลายและโคนแหลม ใบสีเขียวเข้ม ดอก: ดอกออกเป็นช่อตั้ง ช่อยาว 15-30 เซนติเมตร ขนาดดอกย่อย 2-4 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาว เหลือง ชมพู แดง และม่วง โคนกลีบแต้มสีเหลืองหรือแดง แบ่งตามลักษณะดอกได้ 3 แบบ คือ ดอกมาตรฐาน มีกลีบดอก 2 กลีบประกบกันคล้ายปาก มีลักษณะที่เรียกว่า Snapping คือเมื่อบีบด้านข้างของดอก กลีบบนและกลีบล่างจะแยกออกจากกันคล้ายปากที่กำลังอ้า ดอกแบบบัตเตอร์ฟลาย ดอกชั้นเดียวรูปถ้วยตื้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่ บานนาน และดอกแบบอาซาเลีย คล้ายดอกแบบบัตเตอร์ฟลาย แต่เป็นชนิดดอกซ้อน อัตราการเจริญเติบโต: […]

แอสเตอร์จีน

China Aster/Garden Aster ชื่อวิทยาศาสตร์: Callistephus chinensis (L.) Nees วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้นถึง 2 ปี ลำต้น: พุ่มสูง 25-90 เซนติเมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วงแดง แตกพุ่มได้เอง ใบ: ใบด้านล่างรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบจักฟันเลื่อยลึก ใบด้านบนรูปช้อนแกมขอบขนาน ผิวใบมีขนสั้น ดอก: ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกวงนอกรูปไข่แกมรี ขนาดดอก 3-5 เซนติเมตร สีขาว เหลือง ชมพู ม่วง แดง กลีบดอกวงในรูปหลอด สีเหลืองหรือสีขาวนวล บางพันธุ์ดอกวงในถูกแทนที่ด้วยกลีบดอกวงนอก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด หลีกเลี่ยงพื้นที่ลมแรง น้ำ: ปานกลาง ไม่แฉะ เพื่อป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าคอดินในระยะต้นกล้า การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ […]

ฮอลลี่ฮ็อค

Hollyhock ชื่อวิทยาศาสตร์: Alcea rosea L. วงศ์: Malvaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี ลำต้น: พุ่มสูง 1-3 เมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ: ใบรูปแฉกลึก เป็นพู 3-5 พู ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบสีเขียวเข้ม มีขนทั่วใบ ดอก: ดอกออกเป็นช่อยาว ออกตามปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกรูปถ้วย ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ขนาดดอก 5-10 เซนติเมตร มีสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม แดง และม่วง โคนกลีบอาจมีสีแดงเข้ม อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง พันธุ์ต้นสูงควรมีไม้ค้ำต้นไม่ให้ต้นโค่นล้มเมื่อถูกลมแรง เกร็ดน่ารู้: […]

ฮอลลี่ฮ็อค

Hollyhock ชื่อวิทยาศาสตร์: Alcea rosea L. วงศ์: Malvaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี ลำต้น: พุ่มสูง 1-3 เมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง ใบ: ใบรูปแฉกลึก เป็นพู 3-5 พู ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบสีเขียวเข้ม มีขนทั่วใบ ดอก: ดอกออกเป็นช่อยาว ออกตามปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ดอกรูปถ้วย ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ขนาดดอก 5-10 เซนติเมตร มีสีขาว ชมพู เหลือง ส้ม แดง และม่วง โคนกลีบอาจมีสีแดงเข้ม อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง พันธุ์ต้นสูงควรมีไม้ค้ำต้นไม่ให้ต้นโค่นล้มเมื่อถูกลมแรง เกร็ดน่ารู้: […]

หงอนไก่

ดอกด้าย/Crested Celosia/Cockscomb ชื่อวิทยาศาสตร์: Celosia cristata L. วงศ์: Amaranthaceae ประเภท: ไม้ดอกอายุสั้น ลำต้น: พุ่มสูง 20-90 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบห่อขึ้นเล็กน้อย ใบสีเขียวหรือสีม่วงแดง เส้นกลางใบสีชมพู ผิวใบย่นเล็กน้อย ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ขนาดช่อดอก 8-15 เซนติเมตร กลีบประดับอัดกันแน่น ม้วนงอคล้ายหงอนไก่ มีสีเหลือง ชมพู แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ดอกจริงขนาดเล็กสีขาวเงิน แทรกอยู่ในกลีบประดับ อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำให้น้อยลงในช่วงที่ต้นออกดอก โดยรดที่โคนต้นเพื่อไม่ให้น้ำขังช่อดอก การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ วางภาชนะเพาะในที่มีแสง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง ไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง ถ้าปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ตัดดอกไม่ควรเด็ดยอด […]

คาคาเลีย

หูปลาช่อนชวา/หูปลาช่อนเทศ/Cacalia/Tassel Flower/Pualele ชื่อวิทยาศาสตร์: Emilia coccinea (Sims) G.Don. วงศ์: Asteraceae ประเภท: : ไม้ดอกอายุสั้น  ลำต้น: พุ่มสูง 50-80 เซนติเมตร ลำต้นมีขนสากมือ   ใบ: ใบด้านล่างที่โคนต้นมีขนาดใหญ่ รูปแถบแกมขอบขนาน ขอบใบเรียบหรือหยักฟันเลื่อยห่าง ก้านใบสั้น ใบด้านบนขนาดเล็ก รูปไข่แกมขอบขนาน ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น ก้านดอกยาว 10-30 เซนติเมตร ขนาดดอก 1.5-2 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอกวงนอก มีแต่กลีบดอกวงในเป็นหลอดกระจุกอยู่กลางดอก มีสีเหลือง ส้ม และแดง อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: แสงแดดจัด ทนร้อน ทนแล้ง ชอบอากาศค่อนข้างเย็น น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง และดอกไม้แห้ง […]

กล้วยหมูสัง

กล้วยมดสัง/กล้วยมุดสัง/ย่านนมควาย ชื่อวิทยาศาสตร์: Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. var. grandiflora วงศ์: Annonaceae  ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ลำต้น: กิ่งก้านเลื้อยพาดไปไกล 5-15 เมตร กิ่งอ่อนมีขนนุ่มสีน้ำตาลอมเหลืองปกคลุมหนาแน่น ใบ: เดี่ยว รูปรี ขนาด 6-8 x 10-18 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมหรือมีติ่ง โคนมน แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน มีขนประปราย ใต้ใบสีเขียวนวล มีขนสั้นนุ่ม ดอก: ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอมเหลือง ผิวด้านนอกมีขนสั้น กลีบดอกสีแดง มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายมน กลีบหนา กลีบชั้นนอกและกลีบชั้นในมีขนาดใกล้เคียงกัน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 6-11 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ผล: ผลกลุ่ม มีผลย่อย 6-15 ผล รูปทรงกระบอก ขนาด 1-2 x […]