รักแรก

รักเร่/Dahlia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dahlia hybrids
วงศ์: Asteraceae
ประเภท:
มีทั้งชนิดอายุหลายปี และชนิดอายุสั้น
ลำต้น
: ชนิดอายุหลายปี มีพุ่มสูง 0.70-1.20 เมตร ชนิดอายุสั้น มีพุ่มสูง 30-45 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่แกมรี ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักลึกสุดแบบขนนก แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 4-15 เซนติเมตร ดอกวงนอกมักแทนที่ดอกวงใน กลีบดอกรูปไข่ ปลายแหลม สีขาว เหลือง ชมพู ส้ม แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะดอกหลายแบบ

           
Single Dahlia                                               Semi-cactus Dahlia                                    พันธุ์ดอกเล็ก

      
           ดอกแบบ Peony-flowered                                                    Decorative Dahlia ดอกซ้อนขนาดใหญ่

อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย
แสงแดด:
แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: ชนิดอายุหลายปีใช้วิธีปักชำ ปลูกหัวพันธุ์ และเพาะเมล็ด ส่วนชนิดอายุสั้นใช้วิธีเพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก (ชนิดอายุหลายปี) ไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง ทางสมุนไพรนำหัวมาต้มกับหมู กินทั้งน้ำและเนื้อ ช่วยรักษาโรคหัวใจ
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโก โคลัมเบีย