ดอกกระดาษ

Strawflower/Golden Everlasting/Paper Daisy  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bracteantha bracteata (Vent.) Anderb.&Haegi
วงศ์: Asteraceae
ประเภท:
ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 0.50-1.50 เมตร ลำต้นตั้งตรง มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ขนาดดอก 3-7 เซนติเมตร กลีบประดับเป็นเกล็ดแข็งรูปไข่ซ้อนเหลื่อมกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลืองทอง ส้ม และแดง กลีบดอกวงในรูปหลอด มีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเข้ม ดอกมีอายุการบานนานมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี ไม่ควรสมบูรณ์มาก
แสงแดด:
แสงแดดจัด ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่มีแสง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลงและสวนหิน ดอกไม้แห้ง โดยควรเลือกตัดดอกที่ยังไม่บานเต็มที่ ตัดก้านทิ้ง ผึ่งในที่อากาศถ่ายเทจนดอกแห้ง และใช้ลวดหรือไม้ไผ่เหลาเสียบแทนก้านดอกที่เสียและเหี่ยวแห้งเร็ว ดอกไม้แห้งถ้าได้รับความชื้นดอกจะหุบ เมื่อแห้งดอกจะบาน
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย พืชในสกุลนี้ไม่มีกลีบดอกวงนอก (Ray Floret) แต่มีกลีบประดับมาแทน