ผักหนามบราซิล

Moco Moco
ชื่อวิทยาศาสตร์: Montrichardia arborescens (L.) Schott
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ อายุหลายปี
ความสูง: สูงกว่า 1.50 เมตร
ลำต้น: มีหนามปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว รูปหัวใจ แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม ปลายใบสอบแหลม หูใบสอบทั้งสองข้าง โคนใบเว้าลึก เห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร
ดอก: ชูขึ้นพ้นน้ำ สีขาว ขนาดใหญ่ ไม่มีกลิ่นหอม บานใกล้เช้าถึงสายของวันรุ่งขึ้น
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 30-60 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ