หน้าวัวใบเพนตาฟิลลัม

 หน้าวัวใบแฉก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don
วงศ์: Araceae
pentaphyllum1ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.2 เซนติเมตร ลำต้นทอดเลื้อย
ใบ:ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่ กว้าง 5 – 9 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ มีร่องเล็ก ๆ ตามแนวเส้นใบ ก้านใบกลมยาว 30 – 35 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอกถึงรูปไข่ กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 14 – 15 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนอมแดงเรื่อ ปลีดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สีม่วงเรื่อ ก้านช่อดอกกลม ยาวถึง 13 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำหรือแยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อง่าย เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง