มะลิฉัตรพิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  sambac  (L.) Aiton ‘Mali Chat Phikun’
วงศ์: Oleaceae
ประเภท : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น
: สูง 0.50-1 เมตร แตกกิ่งกระโดงสั้น
ใบ
: ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเป็นคู่ มีบ้างที่เรียงเป็นวง 3 ใบรอบกิ่ง ใบรูปรี โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบมน
ดอก: ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก มีดอกย่อย 3 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง แฉกกลีบเลี้ยงตรง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร กลีบดอกเรียงเป็นชั้น 3-5 ชั้น สีขาวหรือสีขาวปนม่วงแดง สามารถดึงแยกกลีบดอกแต่ละชั้นออกจากกันได้ มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกเกือบตลอดปี แต่ดกในช่วงปลายฤดูร้อนถึงฤดูฝน ให้ดอกน้อยในช่วงฤดูหนาว
ผล: ไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวันหรือร่มรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับกระถาง หากได้รับน้ำและปุ๋ยเหมาะสมจะออกดอกเกือบตลอดปี
เกร็ดน่ารู้: กลายพันธุ์จากมะลิซ้อนมาเป็นเวลานานแล้ว มีกลีบดอกหลายชั้นคล้ายดอกพิกุล