พู่ม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam.
eberhardtii002วงศ์: Asteraceae
ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช
ความสูง: 50-100 เซนติเมตร
ลำต้น: เล็ก แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมักยาวชะลูด สีม่วงแดง
ใบ: รูปไข่ ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่น    
ดอก: เป็นช่อกลม ก้านยาวชูสูง สีม่วงสด ดอกย่อยจำนวนมาก ดอกวงนอกๆ เป็นหลอดหรือรูปกรวยแคบ ปลายแยก 5 แฉกสั้นๆ ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
เมล็ด: ขนาดเล็ก จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และชายป่าที่ค่อนข้างแห้งและชื้น