มะลิ

มะลิลา/ข้าวตอก/มะลิป้อม/Arabian Jasmine
a.jasmine02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Jasminum sambac (L.) Ait.
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
ความสูง: 1-2 เมตร
ลำต้น: ตั้งขึ้นและทอดเอน แตกกิ่งก้านมาก
ใบ: ใบเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 2-3 ใบ ใบรูปไข่ รูปไข่กลับ หรือแกมรูปรี สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นเส้นสีเขียว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ สีขาว ดอกทยอยบาน โดยเริ่มจากดอกที่อยู่ตรงกลางช่อ ดอกเริ่มบานแล้วส่งกลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน แล้วโรยในบ่ายวันถัดไป ออกดอกตลอดปี แต่จะดกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง-มาก แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: มีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ เช่น ใบสด ตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมันพืช ทารักษาแผลพุพอง ดอกใช้แต่งกลิ่นใบชา ยาสูบและอาหาร เป็นส่วนผสมของเครื่องยาหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ในปีพ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้ใช้มะลิเป็นสัญลักษณ์ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม