ไข่ดาว

ไข่ดาว

Fried Egg Tree/Oncoba/Snuff-box Tree/Wild White Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์: Oncoba spinosa Forssk.
วงศ์: Flacourtiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 2 – 3 เมตร
ลำต้น: แตกกิ่งน้อย กิ่งเหนียวและแตกยอดยืดยาว ตามซอกใบมีหนามแหลม 1 อัน
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีกว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 11 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมันหนาแข็ง เส้นใบและเส้นใบย่อยไม่เด่นชัด ขอบใบจักละเอียด
ดอก:ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด กลีบดอกบาง 5 กลีบ สีขาว ขอบกลีบย้วยเป็นคลื่น ปลายงุ้มเข้าหากัน  มีเกสรเพศผู้เป็นเส้นเล็กสีเหลืองอยู่รวมกันเป็นกระจุกตรงกลางดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร ดอกเริ่มแย้มและบานอยู่ 2 วันแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
ผล: มักไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วนชุ่มชื้น ระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไรถึงแสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง แต่นิยมตอนกิ่งเพราะออกรากง่ายและออกดอกเร็ว
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นตัดแต่งทรงพุ่ม เมื่อต้นออกดอกจะให้ดอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น