ซัลเวีย

Salvia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Salvia sp.
วงศ์:
Lamiaceae
ประเภท: ไม้ดอก อายุสั้นหรือหลายปี
ลำต้น: มีหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยที่มีความสูง 20-30 เซนติเมตร และพันธุ์ต้นสูงที่สูง 60-100 เซนติเมตร
ใบ
: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจะ ชูตั้งขึ้นสูง 20-25 เซนติเมตร ดอกออกที่ปลายยอด มีต้นละ 6-10 ช่อ ทยอยบานจากล่างขึ้นบน กลีบดอกมีหลายสี เช่น สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ครีม และขาว
ผล: เมล็ดขนาดใหญ่
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวันถึงครึ่งวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่กลางแจ้ง เพิ่มสีสันให้สวนได้ดี หรือปลูกเป็นไม้กระถาง จัดในสวนอังกฤษ
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในบราซิล