ฮาเวอร์เทียซิมบิฟอร์มิส

 บัวแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval
วงศ์: Asphodelaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่มกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 7 เซนติเมตร
ใบ: ใบคล้ายรูปไข่ ออกเวียนรอบต้นเป็นกระจุกแน่น กว้าง 1 – 1.2 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาแผ่กางออก สีเขียว มีลายริ้วสีเขียวเข้มพาดราง ๆ
ดอก
: ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน ชอบอากาศเย็น
แสงแดด: ครึ่งวันถึงรำไร อากาศถ่ายเทสะดวก
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ ปักชำกิ่งหรือใบ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร ปลูกเลี้ยงง่าย เหมาะกับผู้เริ่มเลี้ยงพืชสกุลนี้ นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเล็ก ๆ ถ้าได้รับแสงแดดแรงใบจะเป็นรอยไหม้ ถ้าปลูกในห้องทำงานที่ได้รับแสงแดดจากหน้าต่างเพียงด้านเดียวต้นมักเอียงหาแสง ควรหมุนกระถางเพื่อไม่ให้ต้นเอียงมากนัก