สนหางสิงห์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl. ‘Lanai’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง
ความสูง:ได้ถึง 60 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปกรวย
ลำต้น: ตั้งตรงค่อนข้างโปร่ง เปลือกต้นด่างขาวหลุดลอกเป็นแผ่น กิ่งก้านแผ่ออกเป็นชั้นๆ กิ่งย่อยแผ่แบนแตกแขนงสั้นๆ
ใบ: สีเขียวสด คล้ายเกล็ดเรียงชิดกัน ปลายกิ่งสีเหลืองทองและทิ้งตัวลงเล็กน้อย เมื่อขยี้ใบจะมีกลิ่นหอม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: จัด /เต็มวัน ชอบอากาศค่อนข้างเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง หรือโน้มกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ทรงพุ่มสวย เหมาะปลูกเป็นไม้ประธานในสวน