หงอนไก่

ดอกด้าย/Crested Celosia/Cockscomb
ชื่อวิทยาศาสตร์: Celosia cristata L.
วงศ์: Amaranthaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 20-90 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบห่อขึ้นเล็กน้อย ใบสีเขียวหรือสีม่วงแดง เส้นกลางใบสีชมพู ผิวใบย่นเล็กน้อย
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ขนาดช่อดอก 8-15 เซนติเมตร กลีบประดับอัดกันแน่น ม้วนงอคล้ายหงอนไก่ มีสีเหลือง ชมพู แดง และสองสีในดอกเดียวกัน ดอกจริงขนาดเล็กสีขาวเงิน แทรกอยู่ในกลีบประดับ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำให้น้อยลงในช่วงที่ต้นออกดอก โดยรดที่โคนต้นเพื่อไม่ให้น้ำขังช่อดอก
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ วางภาชนะเพาะในที่มีแสง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง ไม้ตัดดอก ดอกไม้แห้ง ถ้าปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ตัดดอกไม่ควรเด็ดยอด เพราะดอกชุดแรกที่ปลายยอดมีขนาดใหญ่สุด
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนทั่วไป