ดาวเรืองซิกเน็ต

Signet Marigold/Striped Mexican Marigold
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes tenuifolia Cav.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกล้มลุก
ลำต้น: พุ่มสูง 25-60 เซนติเมตร
ใบ: ขอบใบหยักเว้าลึกแบบขนนกและจักฟันเลื่อย
ดอก: ดอกดาวเรือง ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียวขนาดเล็ก มีกลีบดอกวงนอก 5 กลีบ ขนาดดอก 1.5-2 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โดยกลบเมล็ดบางๆ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ตัดดอก ไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: ในสมัยก่อนชาวยุโรปใช้ดาวเรืองเป็นดอกไม้บูชาพระแม่มารี จึงได้ชื่อว่า Mary’s Gold แล้วกลายมาเป็น Marigold ในปัจจุบัน ในอินเดียก็นิยมใช้ดอกร้อยมาลัยบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังมีดาวเรืองอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสกัดสีจากกลีบดอกที่มีสารสีส้ม ชื่อ Xanthophyll นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ผสมในอาหารสัตว์ปีก เพื่อทำให้สีของไข่แดง เปลือกไข่ และผิวไก่เข้มขึ้น และใช้เป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติ เป็นต้น