ลิ้นมังกร

Snapdragon
ชื่อวิทยาศาสตร์: Antirrhinum majus L.
วงศ์: Plantaginaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 15-90 เซนติเมตร มีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยและต้นสูง
ใบ: ใบรูปรีแกมขอบขนาน ปลายและโคนแหลม ใบสีเขียวเข้ม

ลักษณะที่เรียกว่า Snapping

ดอก: ดอกออกเป็นช่อตั้ง ช่อยาว 15-30 เซนติเมตร ขนาดดอกย่อย 2-4 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีขาว เหลือง ชมพู แดง และม่วง โคนกลีบแต้มสีเหลืองหรือแดง แบ่งตามลักษณะดอกได้ 3 แบบ คือ ดอกมาตรฐาน มีกลีบดอก 2 กลีบประกบกันคล้ายปาก มีลักษณะที่เรียกว่า Snapping คือเมื่อบีบด้านข้างของดอก กลีบบนและกลีบล่างจะแยกออกจากกันคล้ายปากที่กำลังอ้า ดอกแบบบัตเตอร์ฟลาย ดอกชั้นเดียวรูปถ้วยตื้น มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่ บานนาน และดอกแบบอาซาเลีย คล้ายดอกแบบบัตเตอร์ฟลาย แต่เป็นชนิดดอกซ้อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินปลูกระบายน้ำดี หลีกเลี่ยงพื้นที่ลมแรง
แสงแดด: แสงแดดจัด ถ้าอากาศเย็นดอกจะมีขนาดใหญ่และสีสด
น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำบริเวณโคนต้น ไม่ควรให้โดนใบเพราะเป็นโรคง่าย
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด โดยไม่กลบเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ตัดดอก (พันธุ์ต้นสูง) โดยมีไม้ค้ำเพื่อช่วยพยุงช่อดอก ส่วนพันธุ์ต้นเตี้ยนิยมปลูกเป็นไม้กระถาง ไม้ประดับแปลง โดยควรเด็ดยอดให้ต้นแตกพุ่มกะทัดรัด
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน อังกฤษ