หญ้าเลือดไน้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Polygala longifolia Poir.
วงศ์:
Polygalaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช
ความสูง: 30-50 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มสูง
ใบ: เดี่ยว รูปแถบแคบถึงใบหอกแคบ ขนาด 0.2-0.8 x 3-4 เซนติเมตร ปลายแหลม  
ดอก: เป็นช่อยาว ออกตามซอกใบและหลายกิ่ง ก้านช่อยาว 8-20 เซนติเมตร ดอกขนาดเล็กเรียงกันแน่นที่ปลายก้านช่อเรียงเป็นแถวด้านเดียว เมื่อบานกลีบดอกกางออกเพียงเล็กน้อย ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ผล: สีเขียวแตกเป็นสองซีก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทราย
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: รากมีกลิ่นหอมแรง ในธรรมชาติมักพบตามป่าผลัดใบ พื้นที่ดินปนกรวดและทราย พบมากทางภาคเหนือ