เส้งเล็ก

 ขางปากปูด/สะแองใบมน/เส้งใบมน/Wire Bush
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Melochia corchorifolia L.
วงศ์: Sterculiaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 50-100 เซนติเมตร
ลำต้น:
ลำต้น ก้านใบและช่อดอกมีขนรูปดาวปกคลุม  
ใบ
: รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายแหม ขอบหยัก
ดอก
: ช่อดอกเป็นกระจุกแน่นที่ซอกใบปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีม่วงอ่อนถึงสีขาว มีจุดเหลืองที่โคนกลีบดอก
ผล: กลม เล็ก มีร่องตื้น เมื่อผลแห้งจะแตกตามร่อง
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป-ชื้นแฉะ
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามนาข้าว ที่รกร้างทั่วไป  เป็นสมุนไพร ใบ ใช้พอกแผล แก้บวมหรือแก้ปวดบริเวณท้อง บางตำราว่า ลำต้นและใบ ต้มในน้ำมันเป็นยาป้องกันพิษจากงูบางชนิด “เส้ง” เป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิด แต่มักมีสร้อยต่อท้ายเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนละชนิดกัน บางครั้งก็เขียนว่า “เซ่ง”