บ้านไม้ริมน้ำ

รวม “บ้านไม้ริมน้ำ” สวยงาม น่าอยู่ !

บ้านไม้ริมน้ำ
บ้านไม้ริมน้ำ

บ้านไม้ริมน้ำ

Thai-Style-Beauty-04

Thai-Style-Beauty-011

Thai-Style-Beauty-09-741x1024

 

“บ้านไม้” เรียบง่าย อยู่สบาย

บ้านไม้ขนาด 3 ชั้น หลังนี้ ตั้งอยู่ย่านพระราม 2 ซึ่งเป็นแถบชานเมืองที่เรายังสามารถเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายได้ การออกแบบผสมผสานภูมิปัญญาของบ้านไทยให้เข้ากับ เทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบัน จนได้เป็นบ้านเรือนไทยริมน้ำที่เรียบง่าย ทั้งการยกใต้ถุนสูง มีระเบียงกว้างเป็นชานไม้ขนาดใหญ่ไว้ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงชายคาโดยรอบบ้านที่ยื่นยาว ป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี

เจ้าของ : คุณป้อม – จรัสศรี ศรีบำรุงเกียรติ
ผู้ออกแบบ : คุณเก๋ง – นันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ สถาปนิกจากอาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม : http://www.baanlaesuan.com/31005/house/31005/